İDMİB Anket Hazırlama Hizmet Alımı İhale Duyurusu

 

 

SAYIN:…………………………..

 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilen Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi (DEZDEM) adlı ve TRH4.I.ISEDP/P-03/0559 numaralı projemizin uygulanması çerçevesinde,

 

1. Sizi, ayrıntıları ekteki Şartname'de sunulan hizmetlerin alımı için teklif vermeye davet ediyoruz.

 

2. Tüm kalemler için bir bütün olarak teklif vermeniz gerekir. Hizmet grubunda bulunan kalemlerin parçalarına ya da bir bölümüne yönelik teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklife ek olarak, bir değişiklik çözümü için öneride bulunulamaz. Teklifiniz bir bütün olarak değerlendirilecek ve sözleşme başarılı teklif sahibine bir bütün olarak yüklenecektir.

 

3. Teklifiniz için, ekteki 'Teklif Mektubu' ve Şartname'nin sizin için ayrılan bölümlerini doldurarak oluşturacağınız “Teklif Formu”na aşağıdakileri de eklemeniz beklenmektedir:

  1. firmanızın Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin (Oda Sicil Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi) fotokopisi,
  2. vergi numaranızı gösterir belgenin fotokopisi,
  3. SGK borcu yoktur belgesi güncel (online belge olabilir)
  4. Vergi borcu yoktur belgesi güncel (online belge olabilir)

 

4. Biri asıl biri kopya olmak üzere iki nüsha olarak hazırlayacağınız yukarıdaki tüm belgelerden oluşan teklif paketinizi, kapalı ve mühürlenmiş bir pakette aşağıdaki adrese gönderiniz:

İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) Genel Sekreterliği

Neriman EKİNCİ

Çobançeşme Mevkii. Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi. B. Blok. Kat.5 –   Yenibosna/ Bahçelievler/İSTANBUL

 

5. Projemiz kapsamındaki satın alımlar Maliye Bakanlığı'nın 1 sıra nolu Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği uyarınca KDV'den muaf olarak yapılacağından teklifinizi KDV'siz fiyatlar üzerinden vermeniz gerekmektedir.

 

6. Teklifinizi 20 Aralık 2016 günü saat 16.00'a kadar elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim etmeniz gerekmektedir.

 

7. Alıma ilişkin Diğer Şartlar aşağıdaki gibidir:

a)      FİYAT: Mali Tekliflerin Avro cinsinden KDV'siz fiyatlarla verilmesi gerekmektedir.

b)      ÖDEMELER: Hizmetlerinin tamamlanmasını takiben fatura karşılığında, fatura bedelinin tamamı Avro cinsinden tedarikçinin sözleşmede belirtilen banka hesabına yapılacaktır.

c)      BÜTÇE: Bu satın alma için ayrılmış azami bütçe 'Anket Çalışması-İstatistik Değerlendirme Hizmet Alımı' konu hizmet grubunun muhammen bedeli 1000,00 AVRO 'dur.

d)      GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifinizi 23 Aralık 2016 saat 16.00' a tarihine kadar geçerli olacak şekilde vermeniz gerekir.

e)      SÖZLEŞME: Daha özel hususlar için kazanan istekliyle örneği ekte yer alan bir 'Tedarik Sözleşmesi' imzalanacaktır.

f)       GÖRÜNÜRLÜK: Tedarikçi Avrupa Birliği mali desteğinin görünürlüğünü sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

g)      DEĞERLENDİRME: Teklifler bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmenin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağı hakkında fikir edinebilmeniz için komite tarafından kullanılacak 'Değerlendirme Raporu' ekte bilginize sunulmuştur. Sözleşme, “idari açıdan uygun” ve “teknik açıdan yeterli” bulunan tekliflerden, harcanacak paranın karşılığında en fazla değeri sağlayacağı değerlendirilen teklif sahibi ile yapılacaktır.

 

8. Ek bilgi için irtibat aşağıdaki gibidir:

 

Neriman EKİNCİ

Telefon: 212454 09 37  Faks:212 454 0715

E-posta: neriman.ekinci@itkib.org.tr

 

9. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.

          Saygılarımızla,

             Mustafa ŞENOCAK                                    Hüseyin ÇETİN

   İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı              İDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yard.

 

 

EKLER:

1-“Şartname” + “Teklif Formu” (Teklif Formu bölümü firma tarafından doldurulacaktır.)

2-“Teklif Mektubu” (firma tarafından doldurulacaktır.)