Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan perakende satış noktalarına yönelik bir destektir.

 

Başvuru Şartları:

 1. Çok kanallı zincir mağaza markası adı altında faaliyet gösteren ticaret siciline kayıtlı yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunması,
 2. Başvuruda bulunulan çok kanallı zincir mağaza markasına ilişkin başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde yurt dışı tescillerinin bulunması,
 3. Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış olması,
 4. Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması,
 5. Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması (Bu durumun destek başvurusunda bulunan şirket tarafından sağlanıp sağlanmadığı hususuna Bakanlık karar verir.) gerekir.
 6. Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu destek kapsamında değerlendirilmez.

 

Desteklenen Giderler

Çok Kanallı Zincir Mağaza marka sahibi şirketlerin:

 • Yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma
 • Pazar araştırması çalışması ve raporları
 • Tanıtım
 • Birim kira
 • Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon
 • Franchise giderleri

 

 1. Desteklere ilişkin süreler ve üst limitler 5973 sayılı Karar'ın 18. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmekte olup Karar'ın 30. maddesi gereğince üst limitler her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Çok kanallı zincir mağaza destek kapsamına alınan şirketlere yıllık verilecek destek tutarı yıllık ihracatının %20'sinden fazla olamaz. Destek tutarının hesaplanmasında ödeme belgesi tarihine ilişkin yılı ile aynı takvim yılına ait ihracat tutarı esas alınır.

Destek başvurusunda bulunan şirketlerin ihracatı, bu şirketle organik bağı olan şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeleri mümkündür.

 

Kapsamdayken Diğer Hangi Desteklerden Yararlanılamaz

Çok kanallı zincir mağaza kapsamında desteklenen şirketler;

 1. Pazara giriş belgesi
 2. Yurt dışı marka tescil
 3. Pazara giriş projesi hazırlama
 4. Yurt dışı pazar araştırması
 5. Yurt dışı fuar
 6. Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ve depolama hizmetleri
 7. Birim kira
 8. Tanıtım
 9. Tasarım ve ürün geliştirme projesi
 10. Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi
 11. Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım
 12. Marka ve Turquality

desteklerinden yararlandırılmazlar.

Kapsamdaki şirketin harcama yetkisi verilen şirketleri de destek süreleri boyunca destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için yukarıda sayılan desteklerden yararlandırılmazlar.

Başvuru Süreci:

 1. Yukarıda belirtilen şartları haiz şirket, destek kapsamına alınabilmek için Ek-3'te belirtilen belgelerle Bakanlığa müracaat eder.
 2. Destek kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket, Bakanlığın ret bildirim tarihinden itibaren 6 ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir.

 

İhracat Destekleri Hakkında 5973 Sayılı Karar (md.18) 

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Genelge