Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Sayın Üyemiz,

 

İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde (DYS) yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat:2019/7), 03.12.2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. Söz konusu işlemler için lütfen

 

 

 

 

sayfamızı inceleyiniz.

 

01.01.2021 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kabul edilecek olup Genel Sekreterliğimizce yürütülmekte olan üye firmalarımızın yararlanıcı/kullanıcı yetkilendirme işlemleri devam etmektedir.