Pazara Giriş Belgeleri Destekleri

Pazara Giriş Belgeleri Desteklerine İlişkin Karar

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2014-8-1)(Değişiklik - 22.01.2018)

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri(EK 5 Güncelleme – 04.01.2018)

Destek Oran ve Limitleri Özet Sunumu(Güncelleme: Ağustos 2018)
 
Başvuru için Gerekli Belgeler :
                                                
                                                   Ek-2 Başvuru Dilekçesi(Değişiklik - 14.02.2018)
                                                  
Ek-3 Başvuru Formu (Belge-Sertifika-Rapor)(Değişiklik - 14.02.2018)

                                                  
Ek-6 Taahhütname 
                                                  
Ek-7 Beyanname(Değişiklik - 14.02.2018)