Bülten Sıra No: 2019/3903

Kromlu Deri İhracatı Uygulama Usul Ve Esasları Hk.

17 Haziran 2019, Pazartesi

Bilindiği üzere, 2013/5 sayılı “2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 01/08/2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile 2006/7 sayılı Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26’ncı sıra olarak kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) eklenmiştir.

Daha sonra, Ticaret Bakanlığı’nın 01/08/2013 tarih ve 120006195 sayılı yazıları ile, söz konusu ürünlerin kayıt işlemlerinin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yürütüleceği talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla, söz konusu ürünlerin kayıt işlemleri 25/11/2013 tarihinden itibaren ekte yer alan uygulama usul ve esaslarına göre yapılacaktır.

Bununla birlikte 10.05.2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dahil kromlu derilerin (yarma deriler hariç) ihracatına getirilen 50 Cent/kg karşılığı TL fon kesintisinde bir değişikliğe gidilmemiş olup, 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dahil kromlu derilerin ihracatına getirilen FOB ihraç bedelinin %40 karşılığı TL Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu uygulaması %20’ye indirilmiştir.

 

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Ek1: Tespit Tutanağını indirmek için tıklayınız.

Ek2: İnceleme Ön Talep Formunu indirmek için tıklayınız.

Ek3: Kromlu Deri Uygulama Esaslarını indirmek için tıklayınız.

 

Ayrıntılı bilgi için İTKİB Uygulama Şubesi:

e-posta: ihracatservisi@itkib.org.tr

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.