İHİB Domotex 2021 - 2022 Fuarı Nakliye Teklifleri Şartnamesi

DOMOTEX HANNOVER FUARI (15-18 OCAK 2021) NAKLİYE ŞARTNAMESİ

 

18/06/2020

 

Sayın Yetkili,

 

Almanya'nın Hannover kentinde 15-18  Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenecek DOMOTEX Halı ve Yer Döşemeleri Fuarı'nın Türkiye ulusal katılımı bu yıl da Birliğimizce gerçekleştirilecektir. Fuara Birliğimiz patronajında katılacak yaklaşık 20-25 firmanın tahminen 5 – 11 TIR ve 4.000.000.- EURO değerindeki halı ve kilimlerin nakliye ve gümrükleme işlemleri yaptırılacaktır.

 

Bu işlemler;

 

 1. Malların sevkiyat öncesinde firma bazında tartılarak teslim alınması ve depolanması,
 2. Türkiye gümrük çıkış işlemleri ve firma başına GÇB düzenlenmesi,
 3. İstanbul – Hannover taşıma bedeli (TIR başına ücret)
 4. Almanya gümrük giriş işlemleri ( geçici ithalat vergisi vb. dâhil)
 5. Malların fuar öncesinde depolanması, depodan fuar alanında firmaların standına nakli ve teslim edilmesi,
 6. Satışı gerçekleştirilen mallar için Almanya'daki ve Türkiye'deki gümrük işlemlerinin yapılması ve satılan malların sevkiyatı için gerekli palet, poşet, vb.nin sağlanması, bu amaçla en az bir personelin ve mahallinde gümrükleme firması yetkililerinin Türkiye standında bulunmasının sağlanması,
 7. Satılmayan malların ambalajlanması için gerekli palet ve poşetin tedarik edilmesi, stanttan alınarak gerekirse depolanması ve araçlara yüklenmesi,
 8. Hannover çıkış gümrükleme işlemlerinin yapılması,
 9. Hannover – İstanbul taşıma bedeli (TIR başına ücret)
 10. Malların İstanbul giriş gümrükleme işlemleri ve firma bazında GGB düzenlenmesi,
 11. Malların İstanbul'da firmalara teslimine kadar depolanması,
 12. Ürünlerin gümrükleme işlemlerini takiben, 3 gün içinde mallarını teslim almaları koşuluyla, antrepo ücretlerinin karşılanması,
 13. Tekliflerin gümrükleme dahil fiyattan verilmesi,
 14. Tekliflerin bir ve iki yıllık olmak üzere iki opsiyonlu verilmesi,
 15. Teklif veren İTKİB ve İHİB'in aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.
 16. İHİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İHİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Yüklenici Firma, İHİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İHİB'e ödemekle yükümlüdür.
 17. Taraflar, imzalanacak sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 18. Sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç Yüklenici Firma tarafından ödenecektir.
 19. Taraflar yapılacak sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 20. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 21. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan yapılacak sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.
 22. Ödemeler faturanın İHİB'e tebliği ve İHİB'in faturayı onayına istinaden İHİB'in ödeme takvimine göre ödenecektir.
 23. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mahkeme İstanbul Tahkim Merkezi olacaktır.

 

 1. Teklif tablosu :

 

Teklifinizi aşağıdaki tabloya işleyip gönderiniz.

DOMOTEX 2021 ve 2022 TEKLİF TABLOSU

Detay

BİRİM FİYAT

ADET

TOPLAM
TUTAR

İSTANBUL HANNOVER NAVLUN

 

 

 

İSTANBUL HANNOVER TEK FİRMA OLURSA NAVLUN

 

 

 

HANNOVER İSTANBUL  NAVLUN

 

 

 

Beher Gümrük Çıkış beyannamesi 

 

 

 

Beher Gümrük Giriş beyannamesi

 

 

 

Beher antrepo beyannamesi ( TR ye dönüşte)

 

 

 

Gümrük damga vergisi

 

 

 

Boş kap depolama

 

 

 

ATR

 

 

 

TOPLAM  MALİYET

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Malların fuar öncesinde depolanması, depodan fuar alanında firmaların standına nakli ve teslim edilmesi gibi elleçleme fiyatlarını navlun ücretinin içine dahil ederek fiyat veriniz.

 

Aşağıdaki tabloda  2019 yılı gerçekleşen nakliye hizmetine ilişkin bazı bilgiler yer almaktadır.

 

DOMOTEX FUARI  2019 YILI ÖZET BİLGİSİ

Detay

ADET

İSTANBUL HANNOVER NAVLUN GİDİŞ TIR

8

İSTANBUL HANNOVER 1 TIRI TEK FİRMA DOLDURURSA

1

HANNOVER İSTANBUL  NAVLUN TIR GELİŞ

8

Beher Gümrük Çıkış beyannamesi 

21

Beher Gümrük Giriş beyannamesi

20

Beher antrepo beyannamesi ( TR ye dönüşte)

20

Gümrük damga vergisi

1

Boş kap depolama ( 8 m3 )

8 m3

ATR

18

 

 

 1. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI
 • Satınalma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 26.06.2020 tarihinde Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklif zarfa konularak iletilecektir. Zarfın üzerine bahse konu ihalenin ismi yazılıp zarfın kapatma yeri ve teklifler firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır. ( teklif ve zarfın üzerinde imza bulunmayan teklifler geçerli sayılmayacaktır. )
 • İletişim; ozan.cetinbas@itkib.org.tr / 0212 454 02 15 (Teklif verme)