İTKİB - 2022 Yılı Takvim-Ajanda Üretim Hizmeti İhalesi

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2022 YILI TAKVİM-AJANDA SETİ ÜRETİM İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

GENEL

2022 yılı takvim-ajanda seti işi için teklifler alınacaktır.

 

İDARE: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

 

Detayları işbu şartnamenin teknik detaylar kısmında mevcut olan 2020 yılı takvim-ajanda setinin baskı-basımına dair iş yapılacaktır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında, İTKİB ve çalışılmaya karar verilen matbaa ile imzalanacak sözleşmede alınacak hizmet ve iş birliği kapsamı, taraflarca ayrıca karşılıklı olarak anlaşılarak belirlenecektir.

 

Çalışma Dönemi:  Üretim Başlangıç       : 10.10.2021

                                Ajanda Seti Teslim    : 01.12.2021

 

Teknik Detaylar

Ürün

Ebat

Destek

Kapak

 

İç Sayfalar

Spiral

 

: Özel Piramit Takvim (12.000 adet)                   

: 21x16,5 cm 

: 1.75mm mukavva, 170gr mat kuşe sıvama, 4 renk baskılı, mat selefon

: 21x16,5cm, 1mm'lik Avrupa mukavva üzerine 170 gr mat kuşe iç + dış sıvama.     4 renk baskı, mat selefon.

: 14x21 cm, 250gr mat kuşe, 14 yaprak, 4 renk baskılı, mat vernik 

: 21 cm gümüş lup spiral

 

Ürün

Ebat

Kapak

 

 

 

Yan Kağıt

Reklam sayfaları.     : 

 İç sayfalar

Ciltleme Türü           :

Baskı

 

Not

 

: Ajanda (12.000 adet)

: 15x23 cm 

: Termo suni deri ( Depar – 321 Venedik Serisi – Kod: ATL-09 436 132 321- Turkuaz)  sıvama, 1.75'lik Avrupa Mukavva Taslama (Alternatif deri önerilmesi durumunda renk kodu görseli paylaşılmalı ve ilgili katalog kurumumuza iletilmelidir.)

: Ön yan + arka yan kağıt 170 gr mat kuşe, 4 renk baskılı, parlak selefon.

 170gr mat kuşe. 4 renk baskı, parlak selefon. 4 yaprak / 8 sayfa

: 70gr 1. hamur, 1+1 renk baskılı, toplam 320 sayfa, oval kesim 

  Kırım,Harman,İplik Dikiş, Blok Radyus

: kapakta sıcak gofre baskı

 

:300 adet personel için basılacak ajandada personel ismi defter kapağına lazer baskı ile yazılacaktır.

 

 

 

   Ürün                       : Sümen Takvim (12.000 adet)

   Ebat                         : 29x15 cm

   Kapak                      : 170 gr. Mat kuşe + 2 mm'lik Avr. mukavva taslamalı, 4+4 renk, mat selefon, 29 cm'den gümüş lup spiralli, ön arka kapak ayrı ayrı taslama

  İç Sayfalar                : 80 gr. 1. Hamur, 108 sayfa/54 yaprak, 4 renk,

  Ciltleme                    : Kırım, harman, gümüş, spiral, taslama

 

 

   Ürün                       : Tebrik Kartı (12.000 adet)

   Ebat                         : 9x12 cm

   Kağıt                        : 300 gr mat kuşe

   Baskı                        : 4/4 renk

   Laminasyon             : Mat vernik

 

   Ürün                       : Sticker (12.000 adet)

   Ebat                         : 8x5 cm

   Kağıt                        : Kuşe çıkartma

   Baskı                        : 4/4 renk

   Laminasyon             : Mat Vernik

 

 

   Ürün                       : Kalem

İdare tarafından temin edilip paketlenmesi için İSTEKLİ'ye teslim edilecektir.

 

 

BEDELSİZ OLARAK NUMUNE ÜRETİMİ YAPTIRILACAKTIR.

 

 

Paketleme : Ajanda, takvimler, tebrik kağıdı ve kalem aydınger kağıdına sarılarak sticker ile yapıştırılacak ve shrinklenecektir. 

 

 

 

 

 

Amaç:

İşbu şartnamedeki takvim-ajanda seti üretim hizmetin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kurumsal yapısına uygun bir biçimde yürütülmesidir.

 

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

 

Genel Şartlar:

  1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
  2. Teklifler 28/09/2021 tarihi en geç saat 15:00.'a kadar kapalı zarf yolu ile iletilmelidir. (Kapalı Zarf Usulü: Teklif mektubu ve işbu şartname kapsamında istenen diğer belgeler bir zarfa koyulduktan sonra kapatılmalıdır. Zarfın kapatıldığı yere firma kaşesi ve imza atılmalıdır. Zarfın üstüne ihale konusu iş mutlaka yazılmalıdır.)
  3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
  4. Teklif mektubu  birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.) (EK 1 Maliyet Tablosu)
  5. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.
  6. Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)
  7. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
  8. Referanslar. (İsteğe bağlı belgedir.)

 

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi: Anıl Bıyık – anil.biyik@itkib.org.tr – 0 212 454 09 55

                  Meryem Bozkurt meryem.bozkurt@itkib.org.tr0 212 454 02 07

 

ÖDEME ŞARTLARI

 

Ödemeler iş bitiminde ürünlerin tesliminden sonra, İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak  İSTEKLİNİN  banka hesabına yapılacaktır. İSTEKLİ, vereceği fiyat teklifine istinaden işin sonunda aşağıdaki koşullara göre ödeme alacaktır.

 

GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

7.  BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

8. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

 

9. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

EK 1: MALİYET TABLOSU

 

 

 

İTKİB 2022 YILI - TAKVİM AJANDA SETİ ÜRETİM HİZMETİ

ÜRÜN ADI

BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ)

Ajanda

 

 

Piramit Takvim

 

 

Sümen Takvim

 

 

Tebrik Kartı

 

 

Sticker

 

 

 

AÇIKLAMA: TOPLAM TUTARI LÜTFEN ALTTAKİ TABLOYA YAZI VE RAKAM İLE YAZINIZ

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)

ÜRETİM SÜRESİ (HAFTA)