2024 Yılı Hedef Dergisi Şartname

Sayın Yetkili,

 

2024 Yılı Ocak-Aralık ayları için detaylara ekteki şartnameden ulaşabileceğiniz üzere Hedef Dergisi Basım& Editörlük& Fotoğrafçılık hizmeti alınacaktır.

Ek1 mali teklif formunu doldurarak ve hazırlanan teklifleri, her sayfası kaşeli& imzalı şartnameyle birlikte en geç 01/11/2023  tarihi saat 15.00'e kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B Blok Kat:3; Yenibosna /İstanbul adresine Kapalı Zarf yolu ile iletilip evrak kayıt birimimizce kayıt altına alınmalıdır.

 

Not:

  • EK1 mali teklif formunun mutlaka doldurulması gerekmektedir.
  • Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfası &şartname &ekler firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak zarfa konulmalıdır.
  • Zarfın üzerine ihalenin ve firmanın adı yazılmalı ayrıca zarfın kapatıldığı kısım imzalanmış ve kaşelenmiş olarak iletilmelidir

 

Saygılarımla.