DTK Metro Ethernet Hizmet Alım İhalesi

İsteklilerin, ekteki Teknik ve İdari şartnameler çerçevesinde kapalı zarf usulüyle sunacakları fiyat tekliflerini

en geç 08.04.2020 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar, İstanbul  Yenibosna  Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi

Dış Ticaret Kompleksi B blok 2. Kat evrak kayıt birimine elden yahut posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

(Anılan tarihten sonra yapılacak gönderiler işleme alınmayacaktır)

 

 

Ek 1:   Metro Ethernet –Radyo Link-DDOS Koruma Teknik Şartname

Ek 2:   Metro Ethernet –Radyo Link-DDOS Koruma İdari Şartname

Ek 3:   Zeyilname

 

Vildan HÜSNÜOĞLU

DTK -İdari İşler ve Satın Alma

Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi

Dış Ticaret Kompleksi C blok Zemin kat

Bahçelievler-İSTANBUL

Tel: 0212 454 05 50   Fax: 0212 454 01 28

Cep: 0533 384 16 76