CPM Fuarı 2023 ve 2024 Yılları Stant-İnşaat Şartnamesi

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW (CPM) ve CHILD AND JUNIOR FASHION FUARI

2023-1, 2023-2, 2024-1, 2024-2 STANT İNŞAAT TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Moskova-Rusya'da gerçekleşecek Collection Première Moscow (CPM) 2023-1, 2023-2, 2024-1, 2024-2 ile Child and Junior Fashion (CJF) fuarlarının 2023-1, 2023-2, 2024-1, 2024-2dönemleri için stant inşaat hizmetini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.     

İDARE: İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

İŞİN KAPSAMI:

İHKİB organizatörlüğünde 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilecek aşağıdaki fuarlar için;

20-23 Şubat 2023 tarihlerinden gerçekleşecek Collection Premiere Moscow (CPM) ve Child and Junior Fashion (CJF) Fuarları,

29 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek CPM Fuarı,

26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek CJF Fuarı,

2024 yılının Şubat ve Eylül dönemlerinde gerçekleşecek olan CPM ve CJF fuarlarının Türkiye milli katılım organizasyonları Birliğimizce gerçekleştirilecektir. (Fuarların Şubat dönemi aynı tarihte Eylül dönemleri ayrı tarihlerde gerçekleştirilmektedir.)

Yılda 2'şer dönem gerçekleştirilecek Collection Première Moscow (CPM) ve Child and Junior Fashion (CJF) fuarı için 4'er dönemlik stant inşaat hizmeti satın alınacaktır. Katılımcı firma stantları için en az iki farklı malzemeden 3 boyutlu teklif hazırlanacaktır. Birlik EK 1 veya EK 2 tablolarından herhangi birini seçebilecektir.

Katılımcı firma stantlarına ilişkin çizimlerin firmalara iletilmesi, firmalardan gelecek taleplerin uygulanması ve firma stantlarına uygulanacak görsel ve logoların toplanmasını ve stant nihai onaylarının katılımcılardan alınması sağlanacaktır.

İlgili fuarın daha önceki dönemlerine ilişkin katılımcı ve m2 bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

 

2019-2 döneminde CPM'de 69 firma için 2.049 m² stant inşaat hizmeti ve fuar alanında 2.430 m² halı serme hizmeti alınmıştır, CJF yapılmamıştır.

 

2020-1 döneminde CPM'de 92 firma için 2.677 m² stant inşaat hizmeti ve toplamda 2570 m² halı serme hizmeti, CJF'de 13 firma için 438 m2 stant inşaat hizmeti alınmıştır.

 

2021-1 döneminde CPM'de 50 firma için 1.459,5 m² stant inşaat hizmeti ve toplamda 1.206 m² halı serme hizmeti, CJF'de 8 firma için 295 m2 inşaat hizmeti alınmıştır.

 

2021-2 döneminde CPM'de 94 firma için 2.690,25 m² stand inşaat hizmeti ve toplamda 2.650 m² halı serme hizmeti, CJF'de 5 firma için 157 m2 inşaat hizmeti alınmıştır.

 

2022-1 döneminde 100 firma için 2.921,25 m² stand inşaat hizmeti ve toplamda 2.610 m² halı serme hizmeti, CJF'de 19 firma için 556 m2 inşaat hizmeti alınmıştır.

 

2022-2 döneminde 105 firma için 3.124,5 m² stand inşaat hizmeti ve toplamda 2.780 m² halı serme hizmeti, CJF'de 16 firma için 446 m2 inşaat hizmeti alınmıştır.

 

2023 ve 2024 yıllarında firma sayısı ve metrekarelerin 2022-2. Dönemdekine yakın olması beklenmektedir.

 

TEKNİK ŞARTNAME

 1. KATILIMCI FİRMALAR İÇİN STANDLAR:

 

Tasarım stantta her 10-12 metrekare için;

a) Stand duvarları MDFlam/Suntalam/Maxima alüminyum iskelet olabilir.

b) Stand duvar yükseklikleri projeye göre 250-300 cm. olacaktır.

c) Her stantta;

 • 100x100 veya 100x200 cm ebatlarında kabin,
 • 1 masa, 4 sandalye ve 1 info desk
 • 4 adet raf sistemleri hazırlanacak (raf ölçülerini firmalar bildirecek) + 4 adet paslanmaz raf altı askılıklar ve her standa tekerlekli askılık (Çorap veya iç giyim ürünleri için ızgara/tel askılık talep edilebilecektir)
 • 2 tracks of lights
 • 1 çöp kutusu
 • Stand içerisini kaplayan halı (6 mm kalınlık olmalı ve renk değişkenlik gösterebilir)
 • 1 özel tasarım alınlık yazısı
 • 2 adet ürün posteri (ortalama 2 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde stant duvarına yapıştırılacak)
 • Her bir standa 1 adet Turkish Apparel tanıtım materyali uygulanması (ortalama 2 metre uzunluğunda 50 cm. genişliğinde stant duvarına yapıştırılacak)
 • Her iki stant arası kolona Turkish Apparel tanıtım materyali uygulanması (Stant tasarımına göre adet sayısı değişebilecektir)
 • Ayna (büyük boy aynası)

 

 1. LOGOLAR ve GÖRSELLER:

 

 1. Firma logosu ve görselleri firmalardan temin edilerek stantlara baskı ve uygulaması yapılacak.

 

 1. AYDINLATMA ve İLETİŞİM:

 

 1. Elektrik tesisatı yüklenici tarafından yapılacaktır. Talep belirlendikten sonra sipariş için İHKİB' e bilgi verilecektir.
 2. Stand genel aydınlatmaları her 2-3 m² ye 1 adet projektör ile,
 3. Raf aydınlatmaları için gizli aydınlatma her raf için uygulanacaktır.
 4. Her 10-12 metrekarelik stantta 1 adet elektrik prizi bulunacaktır.

 

 1. TEMİZLİK ve SERVİS HİZMETLERİ:

 

 1. Fuar süresince stantların günlük temizlikleri düzenli olarak yapılacak ve teknik hizmetler için görevli bulunacaktır.

 

 1. HALI SERME HİZMETLERİ:

 

 1. Fuar brüt alanının stant dışında kalan alanları (hol girişleri, koridorlar vb.) fuarcılık standartlarına uygun kalifikasyonda halı ile kaplanacaktır.

 

 • Kullanılan halı en az 6 mm kalınlığında olmalıdır.
 • Kauçuk taban kullanılmalıdır.
 • Yangın sertifikası bulunmalıdır.

   

 1. Hizmet verecek firma, fuar idarenin ilgili hizmetin ifasına ilişkin şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

 

Yukarda belirtilen hususların dışında yapılacak olan her türlü değişiklik karşılıklı olarak görüşülerek kararlaştırılacak ve en geç fuar tarihinden 30 gün önce bildirilecektir.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkânı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır. İşbu şartnamenin konusu fuarın Covid-19 ve savaş sebebiyle sınırların kapatılması, karantina uygulamalarının başlatılması, uçuşların iptal edilmesi gibi herhangi bir mücbir sebep dolayısıyla iptal olması ya da katılımdan vazgeçilmesi halinde İDARE, hizmet alımından vazgeçebilir. Böyle bir durumda İSTEKLİ, İDARE'den herhangi bir ad altında tazminat talep edemez. Varsa yapılmış olan ödemeleri de İDARE'ye iade eder. Fuarın ertelenmesi halinde ise İSTEKLİ, erteleme tarihine uygun olacak şekilde şartnameye konu hizmetleri aynı bedel üzerinden yerine getirmekle yükümlüdür.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

 

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

 1. İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen CPM Fuar stant inşaatı ve halı serme için metrekare birim fiyatını kapalı zarf usulü ile Ek 1 ve Ek 2 formatında en geç 21.10.2022 tarihi saat 16.30'a kadar anil.biyik@idari.org.tr ve idari@itkib.org.tr adreslerine iletmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

 

KAPALI ZARF USULÜ: Şartname kapsamında aşağıda yer alan teklif içeriği başlığı altında talep edilen belgeler zarfa koyulduktan sonra, zarfın kapatıldığı kısma firma kaşesi ve imza birlikte yapılmalıdır. Zarfın kaşe-imza yapılan yüzeyine ihale konusu iş yazılmalıdır.

 

Teklif İçeriği:

 • Fiyat Teklifi.
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.
 • Proje Planı.
 • İmza Sirküleri
 • En az 2 malzeme katılımcı standları için 3D proje çizimi

Teknik konulardaki sorularınız için;

Konfeksiyon Fuarlar Şb. - Hakan KÖKSAL - 0212 454 04 55 - hakan.koksal@itkib.org.tr

Konfeksiyon Fuarlar Şb. - Raziye ŞAHİN - 0212 454 03 71 - raziye.sahin@itkib.org.tr

Konfeksiyon Fuarlar Şb. – Salih DİNÇ- 0212 454 03 43 salih.dinc@itkib.org.tr

İdari konulardaki sorularınız için;

Satın Alma Şubesi - Meryem BOZKURT - 0212 454 02 07 anil.biyik@itkib.org.tr                 

2. Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

3. Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir.

5.  Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

6.  İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK'ten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİ'ler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİ'ler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİ'ler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

Ek1.

 

COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW FUARI STAND İNŞAAT TEKLİF FORMU - 2023-1 ve 2023-2 Dönemlerini Kapsayan

 

 

Stant inşaat m² fiyat teklifi

 

 

 

Halı serme m² fiyat teklifi

 

 

 

  Ek2.                                                 

 

COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW FUARI STAND İNŞAAT TEKLİF FORMU - 2023-1, 2023-2, 2024-1 ve 2024-2 Dönemlerini Kapsayan

 

 

Stant inşaat m² fiyat teklifi

 

 

 

Halı serme m² fiyat teklifi

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                          

Firma kaşe & imza