İTKİB Genel Sekreterliği Maaş Alım Hizmeti İhale Duyurusu

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

MAAŞ ALIM HİZMETİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

İçindekiler

I. Taraflar.................................................................................................................2

II. İşin Konusu.........................................................................................................2

III.  Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri....................................................................2

IV. Teklif Öncesi Bilgilenme..................................................................................2

V. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar...........................................3

VI. Tekliflerin Geçerlilik Süresi..............................................................................3

VII. Sözleşmenin İmzalanması..............................................................................3

VIII. Diğer Hususlar................................................................................................3

 

I. Taraflar

İTKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ni,

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

II. İşin Konusu

İşin konusu, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Yenibosna 34196 Bahçelievler – İstanbul adresinde hizmet vermekte olan İTKİB Genel Sekreterliği, İHKİB Eğitim Vakfı ve İTKİB Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Hizm. Destek A.Ş.'de görev yapmakta olan toplam ortalama 220 personelin 01.08.2018 – 31.07.2020 tarihleri arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde maaş ödemelerinin banka nezdinde açılacak olan maaş hesapları üzerinden ödenmesi ve bunun karşılığında banka tarafından personele verilecek olan promosyon tutarının belirlenmesidir. Promosyonlar personelin banka hesaplarına bir defada ve eşit miktarda yatırılacaktır.

Personele, yıllık 12 maaş ve 5 ikramiye olmak üzere, toplam 17 adet maaş verilmektedir. Maaş ödemeleri her ayın son günü personel hesaplarına yatırılmaktadır. 2017 yılı verileri ile, yukarıda belirtilen personelimize ödemiş olduğumuz maaş+ikramiye tutarı aylık ortalama 1.000.000.-TL'sı civarındadır.

 

III. Tekliflerin Veriliş Şekli, Zamanı ve Yeri

Hazırlanan teklifler en geç 25.05.2018 saat 17:00'a kadar İTKİB'e (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 4. Kat P.K.34196 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Sn. Mustafa Seçilmiş'e elden, veya posta yoluyla kapalı zarf içerisinde ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen teklifler ile e-posta veya faxla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

IV. Teklif Öncesi Bilgilenme

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

İdari konular için        : Mustafa Seçilmiş                  0212 4540267   mustafas@itkib.org.tr

Teknik konular için    : Fatma Aydın Tokan              0212 4540262   fatma .aydin@itkib.org.tr

İK konuları için          : Sergen Dursun                     0212 4540270   sergen.dursun@itkib.org.tr             

 

V. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

  1. Sözleşmeden itibaren 10 gün içerisinde İTKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
  2. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
  3. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

VI. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

VII. Sözleşmenin İmzalanması

İTKİB ile ihaleyi kazanan YÜKLENİCİ arasında anlaşılan tutar üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

 

VIII. Diğer Hususlar

1.       Teklifler İTKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İTKİB'e davet edilebilecektir.

2.       Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.

3.       İTKİB dilediği taktirde ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

4.       Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İTKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.

5.       Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Tahkim Merkezi yetkili olacaktır.