Proje Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi

İçindekiler

 

 

I.  Taraflar

 

II.  İşin Konusu

 

III. Tekliflerin Veriliş Şekli

 

IV. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

 

V.Sözleşmenin İmzalanması

 

VI.  Diğer Hususlar

 

I.Taraflar

 

İDMİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni,

YÜKLENİCİ; Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

II.İşin Konusu

 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilen Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi (DEZDEM) adlı ve TRH4.I.ISEDP/P-03/0559 numaralı projemizin uygulanması çerçevesinde, araç kiralama hizmeti alınacaktır.

 

Kiralama hizmetiyle ilgili olarak gerekli hususlar ekteki şartnamede belirtilmiştir.

 

III.Tekliflerin Veriliş Şekli

 

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile iletilecektir.

 

IV.Teklifler Hazırlanırken Dikkate Alınacak Hususlar

 

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmalıdır.

 

1)Fiyat: Mali tekliflerin Avro cinsinden KDV'siz fiyatlarla verilmesi gerekmektedir.

2)Ödemeler: Hizmetlerinin tamamlanmasını takiben fatura karşılığında, fatura bedelinin tamamı Avro cinsinden tedarikçinin sözleşmede belirtilen banka hesabına yapılacaktır.

3)Bütçe: Araç kiralamasında en düşük fiyat teklifi veren firma tercih edilecektir.

4)Geçerlilik Süresi: Teklifinizi 01 Mart 2017 saat 16.00'a tarihine kadar geçerli olacak şeklide vermeniz gerekir.

5)Sözleşme: Daha özel hususlar için kazanan istekliyle örneği ekte yer alan bir 'Tedarik Sözleşmesi' imzalanacaktır.

6)Görünürlük: Tedarikçi Avrupa Birliği mali desteğinin görünürlüğünü sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.

 

V.Sözleşmenin İmzalanması

 

İDMİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

 

VI.Diğer Hususlar

 

1)Teklifler  İDMİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İDMİB'e davet edilebilecektir.

 

2)Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.

 

3)İDMİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.

 

4)Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İDMİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.