Ürün Gözetim ve Kalite Kontrol Danışmanlığı Hizmet Alımı

1.     İşin Kapsamı

 

Proje katılımcısı firmaların/ekiplerinin kendi kalitelerini standartlar doğrultusunda değerlendirebilmesini ve müşterisi ile aynı standartları kullanarak kalite kontrol seviyesinin arttırılması ve firma içi gözetmenlerin yetiştirilmesidir.  

 

a.  Teorik Gözetim Eğitimi (1 gün):  Hizmet Sağlayıcı Dış Ticaret Kompleksinde her firmadan maksimum iki personele aşağıdaki konu başlıklar üzerinden bir günlük eğitim sağlanacaktır:

 

İstatistiki Numunelendirme ve ISO 2859-1 Hakkında Genel Bilgi

Gözetim Çeşitleri, Gözetim Seviyeleri

Tüketici ve Üretici Riskleri

Uygunsuzlukların Sınıflandırılması, AQL

Gözetim Prosedürüne Genel Bakış; Kalite, Ölçü, Uygunluk, Paketleme

Kritik, Major, Minor

Koli / Numune Seçimi Ve Hesaplamaları

Gözetmenin Sahip Olması ve Olmaması Gereken Karakteristik Özellikler

Bağımsızlık, Tarafsızlık Ve Güvenilirlik

Ekipmanlar ve Kalibrasyon

Raporlama

 

b.    Pratik Gözetim Eğitimleri ve Denetimler (1 gün):  eğitime katılan personele firmaların yerleşiklerinde 'Yerinde Gözetim Eğitimi' verilecek olup, eğitim sonrası firma yetkilileri denetime tabi tutulacaktır.

 

Eğitim sonrasında, eğitime katılıp, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara (eğitim boyunca yapılacak iki sınavdan minimum %70 puan alınması gerekmektedir.), çorap gözetimi eğitimini başarıyla tamamladığına dair sertifika düzenlenecektir.

 

c.    Yerinde Denetim (1 gün):  projeye dahil olan firma personelinin çorap gçzetmeni oalrak öğrendiklerini 1 ay uygulamasından sonra, tekrar denetlenmesi ve hizmet sağlayıcı tarafından iyileştirme önerileri sunulacaktır.