Hazır Giyim Sektörü UR-GE Projelerinde Üretim Öncesi İş Süreçleri Optimizasyonu Danışmanlığı İhale Duyurusu Hizmet Alımı

İŞİN KAPSAMI

 

Projede yer alan firmalar için “Üretim Öncesi İş Süreçleri Optimizasyonu” alanında eğitim ve danışmanlık faaliyeti planlanmaktadır.

 

Danışmanlık faaliyeti firmaların kendi yerleşkelerinde üretim öncesi süreçlere müdahil olacak faaliyetler dizisi olarak planlanmaktadır. Firmaya özgü sorunların tespiti ve bu sorunlara özel çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Faaliyetin sözleşme tarihinden itibaren 14 ay içinde tamamlanması ve danışmanın aktif bir şekilde aylık periyotlarla firmadaki iyileşmeyi takip etmesi beklenmektedir. Danışmanlık faaliyeti, lokasyona ve farklı sebeplere bağlı olarak, belli firmalar için eş zamanlı yürütülebileceği gibi farklı zamanlarda da yürütülebilecektir. Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hakedişe göre yapılacak olup her rapor (toplam “2 Ara Rapor ile 1
Faaliyet Sonuç Raporu”) teslimi sonrasında yapılacaktır. Danışmanlık içeriği aşağıdaki başlıklar çerçevesinde planlanmaktadır:

 

i.            Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası Belirleme

 

Projede yer alan firmalara üretim öncesi iş süreçlerinde verimlilik optimizasyonu için alınması gereken aksiyonlara ilişkin bilgilendirme yapılması planlanmaktadır. Söz konusu toplantılar ile firmaların bu alandaki farkındalıklarının artırılması ve sonrasında gerçekleştirilecek danışmanlık faaliyeti için yol haritası oluşturması beklenmektedir. Mevcut durum analizi çalışması aşağıdaki başlıklar çerçevesinde planlanmaktadır:

·         Danışmanlık kapsamına ilişkin bilgi verilmesi

·         Saha analizi ile mevcut süreç ve sistemlerin incelenmesi

·         Firmaya yapılacak ziyaret takviminin belirlenmesi

·         Faaliyet kapsamında yapılması gerekenlere ilişkin faaliyet planı önerilerinin sunulması

·         Projenin performans göstergelerinin belirlenmesi

·         Firma çalışma ekibinin ve planının oluşturulması

 

Mevcut durum analizi ve yol haritası belirleme aşamasında her firma yerleşkesinde 0,5 adam/gün ziyaret yapılması beklenmektedir. Bu aşama sonrası her bir firmanın analizini içeren ara rapor çalışması beklenmektedir.

 

ii.            Üretim Öncesi Süreçlerde Verimlilik Performans Yönetimi

Firma bazlı olarak ortaya çıkacak olan yol haritasına göre danışmanlık faaliyeti kapsamında aşağıdaki üç alanda firmalarda iyileştirmeye odaklanması beklenmektedir:

 

·         Süreç Performans Yönetimi

o   Kurumsal performans parametrelerinin, ağırlık puanlarının belirlenmesi ve hedeflendirilmesi

o   Kurumsal performans karnesinin hazırlanması

o   Performans kriterleri ölçüm sistem ve süreçlerinin tamamlanması

o   Performans karneleri gözden geçirme ve iyileştirme sürecinin uygulamaya alınması

 

·         Üretim Planlama ve Kontrol Performans Yönetimi

o   Mevcut Müşteri Temsilciliği, Satın alma, Modelhane, Giriş Kalite Kontrol, Üretim planlama süreçlerinin analiz edilmesi Planlama aşamalarının ideal işlem sürelerinin belirlenmesi

o   Planlama performans kokpit dosyasının hazırlanması, gözden geçirme ve iyileştirme sürecinin uygulamaya alınması

o   Üretim kapasite takip sisteminin kurulması, üretim kapasitelerinin belirlenmesi

o   Kapasite planının gözden geçirilmesi ve takibi

 

·         Modelhane Planlama ve Performans Yönetimi

o   Modelhane sürecinin analiz edilmesi

o   Modelist model kalıp sürelerinin belirlenmesi

o   Modelist kapasite planlama ve performans değerlendirme formatının oluşturulması

o   Kapasite planlama ve performans değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi ve uygulamaya alınması

 

Yukarıda bahsi geçen çalışmanın firma yerleşkelerinde (merkez ofislerinde ve üretim alanlarında) yürütülmesi planlanmaktadır.

 

iii.            Verimlilik Odaklı Destek/Farkındalık Eğitimleri

 

Projede yer alan firmalarda gerçekleştirilecek eğitimler, danışmanlık çalışmasının daha etkin sonuçlar sağlaması için üretimde ve modelhanede verimlilik çerçevesinde eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Bu eğitimlerin aşağıdaki konu başlıklarına odaklanması beklenmektedir:

·         Motivasyon Yönetimi Eğitimi

·         Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi

·         Sürekli İyileştirme Yaklaşımı-Temel Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

·         İletişim Eğitimi

 

Söz konusu destek/farkındalık eğitimlerinin firma yerleşkelerinde ve firma çalışanlarına yönelik olarak verilmesi esastır.

 

iv.            Motivasyon Yönetimi

 

Söz konusu eğitim ile, kurum aidiyetini etkileyen noktalar belirlenerek çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin arttırılması.

Bu eğitimlerin aşağıdaki konu başlıklarına odaklanması beklenmektedir:

·          Mavi yaka çalışan bağlılığı atölye çalışmasının yapılması

·          Beyaz yaka çalışan bağlılığı atölye çalışmasının yapılması

·          Sonuç raporunun oluşturulması

 

Çalışan bağlılığı iyileştirme faaliyet planının oluşturulması