İHKİB “Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Rakip Ülke AYM ve Sektörel Sürdürülebilirlik Olgunluk Değerlendirme Çalışması” Hizmet Alım İhalesi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB tarafından, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün sürdürülebilirlik ekseninde mevcut rekabetçi durumunun rakip ülkelerle kıyaslamalı olarak analiz edilmesi amacıyla “Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Rakip Ülke AYM ve Sektörel Sürdürülebilirlik Olgunluk Değerlendirme Çalışması” yaptırılacaktır.

 

Söz konusu çalışma için son teklif verme süresi olan 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar aşağıdaki belgelerin kapalı zarf içerisinde İTKİB Evrak Kayıt Biriminde kaydettirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

 

                 1.İstekli tarafından tüm sayfaları kaşelenmiş ve imzalanmış teklif mektubu

                 2.İsteklinin güncel imza sirküleri

                 3.Tüm sayfaları istekli tarafından kaşelenen ve imzalanan ekteki şartname

                 4.Proje Dosyası: Şartnamede Genel Şartlar, Madde 7'de belirtilen belge ve raporlar

 

İhale zarfına ilişkin önemli uyarı: Teklif mektubu, imza sirküleri, şartname ve proje dosyası bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu  - “Hazir Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Rakip Ülke AYM ve Sektörel Sürdürülebilirlik Olgunluk Değerlendirme Çalışması” Hizmet Alım İhalesi – açıkça yazılıp zarf kapatılmalı ve zarfın üzeri ile kapanan kısmı da teklif veren tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin aşağıdaki kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

 

Hülya GÜNER – hulyag@itkib.org.tr  – 0212 454 03 11

Cemre UZUN – cemre.uzun@itkib.org.tr (Tel: 0212 454 07 96)