CPM MOSCOW FUARI 2018-2019 İnşaat İhalesi

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

CPM MOSCOW FUARI 2018-2019 STAND İNŞAAT HİZMETİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

 

İçindekiler

 

 

I.     Taraflar..............................................................................................................2

II.    İşin Konusu....................................................................................................... 2

III.   Tekliflerin Veriliş Şekli.......................................................................................2

IV.   Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri...................................................................... 2

V.   Teklif Öncesi Bilgilenme...................................................................................2

VI.  Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar...............................................3

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi................................................................................3

VIII.Sözleşmenin İmzalanması.................................................................................3

IX.  Diğer Hususlar................................................................................................. 3

 

 

 

 

I. Taraflar

 

İHKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ni,

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

II. İşin Konusu

 

İHKİB organizatörlüğünde gerçekleşecek olan CPM Moscow 2018 ve 2019 fuarlarının Türkiye ulusal katılımı Birliğimizce gerçekleştirilecektir. 2 Dönem CPM Moscow 2018 ve 2 dönem CPM Moscow 2019 fuarı için toplamda 4 dönem fuar için stand inşaat hizmeti satın alınacaktır.

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

  1. STANDLAR :

a) Stand duvarları mdflam  olacaktir.

b) Stand duvar yükseklikleri 280 cm,

c) Her stand da 100x100 veya 100x200 cm ebadlarında kabin,

 

  1. ZEMİN :

 İsverenin belirlediği renk olacaktir ( hali veya  yükseltilmiş podyum )

 

  1. MOBİLYA ve AKSESUARLAR :

a)      Firma talebine göre mobilya sağlanacak ( 1 veya 2 takım masa +sandalye)

b)       Firmaların isteklerine göre  raf sistemleri hazırlanacak ( raf ölçülerini firmalar bildirecek)

c)      Ürün askılıkları paslanmaz askılık sistemi , raf ölçüleri firmalardan onay alınacaktır

d)      Depo içerisinde askılık + çöp kovası +raf

 

  1. LOGOLAR ve GÖRSELLER :

a)      Firma logo ve görsellerinin baskı ve uygulaması yapılacak

 

  1. AYDINLATMA ve İLETİŞİM :

a)      Elektrik, telefon ve internet siparişleri işveren  tarafından yapılacaktır.

b)      Stand genel aydınlatmaları her 3/4 m² ye 1 adet projektör ile,

c)      Raf aydınlatmaları için gizli aydınlatma her raf için uygulanacaktır.

d)      Her stantta 1 adet elektrik prizi bulunacaktır.

 

  1. TEMİZLİK ve SERVİS HİZMETLERİ :

a)      Fuar süresince stantların günlük temizlikleri düzenli olarak yapılacak ve teknik hizmetler için görevli bulunacaktır.

 

Yukarda belirtilen hususların dışında yapılacak olan her türlü değişiklik karşılıklı olarak görüşülerek kararlaştırılacak ve en geç fuar tarihinden 30 gün önce bildirilecektir.

 

 

III. Tekliflerin Veriliş Şekli

 

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, kapalı zarf yolu ile İHKİB'e iletilecektir.

 

IV. Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

 

Hazırlanan teklifler en geç 03/10/2017 saat 10.00'a kadar İHKİB'e (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat P.K.34196 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Sn. Mustafa Seçilmiş'e elden veya posta yoluyla ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

V. Teklif Öncesi Bilgilenme

 

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

 

İdari konular için        : Mustafa Seçilmiş        0212 4540267   mustafas@itkib.org.tr

Teknik konular için    :Mehmet Ali Demiray  02124540313 mehmetali.demiray@itkib.org.tr

 

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

 

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

  1. Fiyata  KDV ayrıca ilave edilecektir.
  2. Sözleşmeden itibaren 5 gün içerisinde İHKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
  3. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
  4. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

VIII. Sözleşmenin İmzalanması

 

İHKİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

IX. Diğer Hususlar

 

1.       Teklifler  İHKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İHKİB'e davet edilebilecektir.

2.       Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.

3.       İHKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.

4.       Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İHKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.

5.       Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.