Iran Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Ulaşım ve Konaklama Hizmeti Alımı

TEKNİK ŞARTNAME

Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi

İRAN / TAHRAN YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ

ULAŞIM – KONAKLAMA HİZMET ALIMI

İş Tanımı (Teknik Şartname)

Sözleşme Adı: Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (15.UR-GE.031) kapsamında gerçekleştirilecek Yurtdışı Pazarlama Hareketi'ne katılacak olan küme firmaları ile proje ekibinin Ulaşım ve Konaklaması hakkında Hizmet Alımı

TANIMLAR

İstekli                                              : Teklifi veren firma

Yüklenici                                            : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                            : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz

                 bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.                                                  

İHKİB                                              : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Sözleşme                                        : Yüklenici ile İHKİB arasında imzalanan sözleşme.

Sözleşme Tarihi                                : Yüklenici ile sözleşme yapılma tarihidir.

 

Ayrıntılı bilgi ve ekler için tıklayınız.