İTHİB - WEBSİTESİ GÜNCELLEMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEBSİTESİ GÜNCELLEMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

GENEL

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesindeki İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) kurumsal web sitesi http://www.ithib.org.tr/tr/default.html için gereken danışmanlık hizmetlerini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.      

 

İDARE: İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birliği kısaca BİRLİK olarak anılacaktır ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

BİRLİK, 7.000'in üzerinde üyesiyle Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatçısı firmalarının öncü temsil kuruluşudur. Elyaf (pamuk, sentetik elyaf, yün vb.gibi) iplik, dokuma – örme kumaş, ev tekstili, teknik tekstil, konfeksiyon yan sanayi ve diğer her çeşit tekstil ve hammaddeleri üretimini ve ihracatını yapmakta olan BİRLİK üyeleri Türkiye'nin yaklaşık 13 milyar dolar olan toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirerek Türkiye tekstil ve hammaddeleri üretici - ihracatçısının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. BİRLİK, tekstil ve hammaddeleri endüstrisinin menfaatleri doğrultusunda üyelerini temsil etmek ve Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatının sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek vizyonuna sahiptir. Bu çerçevede, BİRLİK gerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerek kamu kurumları düzeyinde Türk tekstil ve hammaddeleri sanayisinin ortak menfaatlerini koruma amacıyla çalışmaktadır. Bu kapsamda BİRLİK'in websitesinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği tüm etkinliklerin (fuar, yarışma, ödül töreni, projeler vb.) ve sektörel güncel gelişmeleri paylaşılmaktadır. Söz konusu websitesinin; BİRLİK'in kurumsal yüzünü doğru yansıtan, hedef kitlesine ve trendlere uygun, kullanıcı dostu olan bir biçimde güncellenerek, www.ithib.org.tr domaini üzerinde çalışılmasına devam edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu websitesi dinamik bir sürece sahip olduğundan, düzenli bir şekilde güncellenmeye ve web sitesinin bakımına ihtiyacı bulunmaktadır.

 

Aşağıda yer alan içerik başlıklarında, hizmet veren tarafından sağlanacak bilgiler doğrultusunda, periyodik zamanlarda yapılacak olan güncelleme ve bakım hizmet ihtiyacına ek olarak, BİRLİK'in talebi doğrultusunda da güncelleme (websitendeki mevcut sekmelere yeni sekmeler eklenmesi talep edilebilir.) ve bakım hizmeti alınması planlanmaktadır.

 

Web Sitesi ve İçerik Yönetim Sistemi

 • Mevcut web sitesindeki www.ithib.org.tr tüm içerik ve site haritası yeni tasarlanan web sitesine aktarılacaktır.
 • Web sitesi çoklu dil desteği altyapısına sahip olmalıdır. Başlangıçta Türkçe ve İngilizce dil desteği ile yayına alınacaktır.
 • Web sitesine ait tüm içeriklerin dinamik olarak girilmesine, düzenlenmesine imkân veren ve kullanıcı bazında yetki seviyeleri olan içerik yönetim sistemi (CMS) bulunmalıdır. Tüm içerik belirlenen içerik yönetim sistemi üzerinden kontrol edilmesi sağlanmalıdır.
 • İTHİB bünyesinde yer alan üyelerin yaptıkları ihracat/ithalat gibi çeşitli kategorilere göre filtrelenerek kullanıcılara listelenmesi/gösterilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda listelenen üye verilerinin indirilebilir olması beklenmektedir.
 • İSTEKLİ ile sözleşme imzasının akabinde İTHİB ile analiz toplantısı yapılacak bu toplantıda beklentiler İSTEKLİ'ye aktarılacaktır. İSTEKLİ'den bu toplantıdan elde ettiği bilgilerle, bilgi mimarisi çalışması yaparak site haritasını oluşturması beklenecektir.
 • İSTEKLİ yapacağı tüm tasarımları İTHİB'in kurumsal vizyonuna uygun ve özgün olarak tasarlayacak, hiçbir hazır tasarım (template) kullanmayacaktır. Yapılan tasarımların tüm hakları İTHİB'e ait olacak ve bir başka firma tarafından kullanılmayacaktır.
 • İSTEKLİ'nin tasarımlarında kullanacağı renkler, fontlar ve diğer tasarım objeleri İTHİB'in kurum kimliğine uygun olmalıdır.
 • İSTEKLİ tarafından, en az iki konsept tasarım yapılacaktır. Her konsept tasarım için biri ana sayfa şablonu ve en az 3 tane de diğer sayfa şablonları olmak üzere sunulacak, İTHİB bu şablonlar arasından seçmiş olduğu tasarımı İSTEKLİ'ye bildirecektir. İTHİB konsept tasarımları beğenmezse, İSTEKLİ'den yeni bir konsept tasarım talep edebilir. İTHİB'in isteyeceği konsept tasarım 3 adedi geçemez.
 • İSTEKLİ seçilmiş olan konsept tasarım üzerinden diğer tüm alt sayfaların tasarımlarını yapar. İSTEKLİ her alt sayfa için kullanıcı deneyimi ve tasarım çözümlerini İTHİB'e sunacaktır.

 

Önyüz (Frontend) Kodlama

 • Önyüz kodları W3C (World Wide Web Consortium) standartlarına uygun olmalıdır.
 • İSTEKLİ, ön yüz teknolojisi olarak HTML5, JavaScript ve CSS3 kullanacaktır. CSS kod düzenleme LESS/SASS gibi dinamik stil dosya derleyicilerinden biri kullanılmalıdır.
 • İSTEKLİ, yapılan önyüz kodlamalarının Chrome, Edge, Firefox, Safari gibi tüm güncel tarayıcıları ve Android/Apple  mobil cihazlarda kullanılmakta olan mobil tarayıcılar ile sorunsuz olarak çalışması sağlayacaktır. Piyasaya çıkan yeni sürümlerde uygulamanın tüm fonksiyonlarıyla eksiksiz çalışabilmesini temin edecek gerekli geliştirme ve/veya güncellemeler, garanti ve bakım süresi içinde ücretsiz olarak yapılmalıdır.
 • Hazırlanacak web sitesi responsive olmalıdır. Sadece desktop, mobil ve tablet çözünürlükleri için değil tüm ara çözünürlükler için de görünüm bozulmamalıdır.

 

Arkayüz (Backend) Kodlama

 • İSTEKLİ, Backend kodlamasını OOP (Object Oriented Programming) mimarisinde ve MVC (Model-View-Controller) standartlarına uygun herhangi bir Backend dili kullanabilir.
 • İSTEKLİ, kullanacağı dil ne olursa olsun, mutlaka modern ve yaygın bir framework kullanmalıdır. İSTEKLİ, kullanacağı yazılım dili ve frameworkü mutlaka İTHİB'in onayına sunacaktır.

 

İçerik Yönetim Sistemi (IYS)

 • IYS kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olmalı ve çalışma hızı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. İçerik sayısı ve dosya boyutu arttıkça, yavaşlama olmamalıdır.
 • IYS ye eklenen sayfa veya ürünlerin çoklu dil içerikleri aynı ekrandan yapılabilmeli, farklı dil içerikleri farklı sayfalarda saklanmamalıdır. Aynı sayfaya ait farklı dil içerikleri birbirleri ile ilişkili olmalıdır. Örneğin Türkçe dilinde hakkımızda sayfasında iken İngilizce dil seçeneğine tıklanırsa, ana sayfaya değil İngilizce dilindeki hakkımızda sayfasına (about us) ulaşılmalıdır.
 • IYS çoklu dil desteğine sahip olmalı ve ilerleyen zamanda dil eklemesi kolaylıkla yapılabilmelidir. IYS ile kolaylıkla dil yönetimi yapılabilmeli, varsayılan (default) açılış dili istenildiğinde değiştirilebilmeli, değiştirildiğinde URL yapısı değişmemelidir.
 • IYS sınırsız kategori, sayfa ve doküman eklemeye imkân vermelidir.
 • IYS'de kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme olmalıdır. Bu roller arttırılabilmeli ve bu rollere ait izinler esnek bir biçimde düzenlenebilmelidir. Roller, zone (ülke grubu), dil, modül, sayfa bazlı kontrol edilebilir olmalıdır. Yine rollere ekleme, düzenleme, silme gibi yetki seviyeleri atanabilmelidir.
 • Log yapısı ve geçmişe dönük log kontrolü yapılmalıdır. İstenilen tarihteki log incelendiğinde hangi kullanıcı hangi ekranda ne tür bir işlem yaptığı izlenebilir olmalıdır.
 • IYS modüler bir yapıya sahip olmalı, farklı geliştiricilerin modül geliştirebileceği bir yapıda tasarlanmalıdır.
 • IYS bir medya galerisine (dosya yönetim) sahip olmalıdır. Medya galerisi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
 • Medya galerisine resim, video, ses ve diğer formatlarda (PDF, DOC vb..) dosya yüklenebilmelidir. Yüklenen dosyalar, yüklenme tarihi, dosya ismi, görüntülendiği sayfa ve dosya türüne göre filtrelenebilmelidir.
 • Yüklenecek resim formatları tip olarak (JPEG, PNG, GIF gibi), adet olarak (en fazla kaç adet dosya yüklenebileceği) ve dosya boyutu olarak (Örneğin: 3 MB) sınırlandırılabilmeli, bu özellikler parametrik olmalı ve arzu edildiğinde değiştirilebilmelidir. Aynı anda birden fazla görsel yüklenebilmeli, sürekle bırak ile yükleme yapılabilmelidir. Medya kütüphanesine, bilgisayardan, URL ile bir başka sunucudan yükleme yapılabilmelidir.
 • Yüklenen dosyalar otomatik olarak doya boyutu küçültülerek yayınlanmalıdır. Dosyanın orijinal hali ve dönüştürülmüş (optimize edilmiş hali) sunucuda fiziksel olarak saklanmalıdır. Dönüştürme işlemindeki, optimizasyon oranı (yüklenen görsellerin küçültme oranı) parametrik olarak değiştirilebilmelidir. Böyle bir değişiklik yapıldığında sitedeki tüm görsellerin buna uygun hale gelmesi sağlanmalıdır.
 • Yüklenen görsellere ait en-boy ölçüleri manuel olarak değiştirilebilmeli. Arzu edilirse kırpma (crop) işlemi yapılabilmelidir.
 • Medya kütüphanesine yapılan tüm değişiklikler, kullanıcı, dosya, işlem, tarih ve saat olarak loglanmalıdır.
 • Yüklenen görsellere istenirse otomatik fligran (silik yazı) eklenebilecektir. Fligranın konumu ve yazı boyutu ayarlanabilir olmalıdır.
 • Medya kütüphanesinin depolama alanı olarak mevcut sunucu kullanılabildiği gibi, Microsoft Azure veya Amazon S3 sunucuları da kullanılabilmelidir. Bu seçenekler aktif edildiğinde, medya kütüphanesinin bunlardan biri ve birkaçı ile beraber çalışabilir olmalıdır.
 • IYS'ye girilen içerikler taslak olarak kayıt edilebilmeli, hemen veya ileri bir tarihte yayınlanabilmeli ve otomatik olarak yayından kalkacağı bir termin tarihi belirlenebilmelidir.
 • Temel düzeyde arama motoru optimizasyonun yapılması sağlanacak. Google ve W3C standartlarına uygun kodlama yapılacaktır. Temiz kaynak konumlayıcı kullanılacaktır (Clean-URL). Kısa kaynak konumlayıcı kullanılacaktır (Short-URL). Kalıcı bağlantılar yapılacaktır (Permalinking). Doğru başlık hiyerarşisi kullanılacaktır (Document outline). Doğru anahtar kelime yapısının kurulması sağlanacaktır (keywords)
 • IYS, gelişmiş bir pop-up modülüne sahip olmalıdır. Bu modül şu özelliklere sahip olmalıdır:
  • Pop-up aktif veya pasif yapılabilmelidir.
  • Pop-up'ın hangi cihazlarda (desktop, mobil ve tablet) gözükeceği ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up'ın web sitesinde hangi URL/URL'lerde gösterileceği ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up'ın aynı cihaz veya aynı oturumda kaç kez görüntüleneceğini ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up belirli bir tarih aralığında gösterilebilmeli, yayın tarihi geçtiğinde otomatik olarak yayından kaldırılabilmelidir.
  • Pop-up'ın görüneceği süre ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up'ın hangi şartlarda tetikleneceği (süre ve scrool miktarı olarak) ayarlanabilmelidir. Örneğin : 2 sn sonra, 100 px aşağı scrool edildiğinde gibi…
  • Pop-up içeriğine zengin metin editörü ile içerik yüklenebilmelidir.
 • IYS, gelişmiş bir slider modülüne sahip olmalıdır. Bu modül şu özelliklere sahip olmalıdır:
  • Slider, resim veya video olarak yüklenebilmelidir.
  • Yüklenen görseller otomatik olarak optimize (dosya boyutunun düşürülerek web yayınına uygun hale getirilmesi) edilmelidir.
  • Slider'a resim ve video haricinde, metin alanı, buton ve link eklenebilmelidir. Eklenecek metin alanların, butonlar ve linkler parametrik olmalı, bunların sayısı ihtiyaca göre değiştirilebilmelidir.
  • Eklenen görseller dillere göre farklılaştırılabilmelidir.
  • Eklenen görseller cihaza göre (desktop, mobil ve tablet) farklılaştırılabilmelidir.
 • Kurum içerisinde farklı şubelerden gelecek özel taleplere göre form yapısı oluşturulmalı ve bu formları yönetim paneli üzerinden belirtilen kriterlere göre filtrelenerek farklı formatlarda indirilebilmesi sağlanmalıdır. Örneğin: çeşitli dönemlerde fuarların aktif edilmesi ve bu fuarlara başvuruların sağlanması veya farklı dönemlerde heyetlerin tanımlanması ve bu heyetlere başvuruların alınabilmesi.
 • IYS, tüm içeriğini web servis mimarisi ile 3.parti uygulamalara (mobil applikasyonlar gibi) sunabilmelidir.
  • IYS'de API mimarisi ile içerikler görüntülenebildiği gibi yenileri de oluşturulabilmeli ve güncellenebilmelidir.
  • IYS'de API için dökümantasyon hazırlanmalıdır.
  • IYS'de içeriklerin yanı sıra modüllerin de ( e-bülten, formların kayıt işlemleri, slider ve pop-up modülleri gibi ) API üzerinden erişimi olmalıdır.
  • Dış servislere veri sunabilmek ve transfer yapabilmek için API geliştirilebilir bir altyapıda hazırlanacak. API uluslararası standartlarda OAuth2 protokolünde geliştirilmelidir.
 • IYS, Google Analytics API si temel performans verilerini (ziyaretçi sayısı, tekil ziyaretçi sayısı, sayfa gösterim sayısı, sitede kalma süresi, trafik kaynakları, online kişi sayısı, ortalama gezinme süresi gibi Google Analytics API sinin ) dashboard'da özet şeklinde gösterecektir.
 • IYS'de kategori yapısı esnek, sürükle bırak kolaylığında tasarlanmalı ve birden fazla kategori yapısı aynı ekrandan yönetilebilmelidir.

Uyumluluk ve Standartlar

 • İçerik Yönetim Sistemi, SEO gerekliliklerini karşılamalıdır.
 • Sitedeki tüm URL'ler, IYS tarafından otomatik olarak arama motorlarına uygun (SEF URL) şekilde oluşacaktır. Oluşan URL'ler, arzu edilirse elle düzeltilebilecektir. Böyle bir durumda eski URL ler, yeni ulaşacak URL'e yönlenecektir.
 • İSTEKLİ, web sayfasının güncel browserların güncel versiyonlarında sorunsuz bir şekilde görüntülenmesini sağlamalıdır.
 • İSTEKLİ, projeyi SSL sertifikalı olarak yayına almalıdır. SSL sertifikası İTHİB tarafından sağlanacaktır.
 • İSTEKLİ, yazılım kaynaklı güvenlik açıklarına (SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) vb.) ve web saldırılarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdır.
 • Web sitelerinin hız performansı kritik önemde olup, İSTEKLİ tarafından yapılacak tasarım ve yazılım çalışmalarında bu konuya azami önem verilecektir.
 • İSTEKLİ, web sitesini Google Page Insights testinden (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/) Desktop ve Mobil için minimum 70 puan alacak şekilde optimize etmelidir.
 • İSTEKLİ, web sitesini GT Metrix testinden (https://gtmetrix.com/) Page Speed Score ve YSlow Score larının her ikiside, en az B ve üzeri olmalıdır.
 • İSTEKLİ, önyüz kodlarını W3C HTML Validator (validator.w3.org) aracında test ederek, hataları (HTML ERROR) düzeltilmelidir.
 • İSTEKLİ, statik içerikler için browser cache süresi, hız kalitesi ölçen sistemlerin (GTmetrix, Google Pagespeed gibi) hata vermeyeceği uzunlukta hazırlamalıdır.
 • İSTEKLİ, sunucuda (server) Gzip, Brotli gibi sıkıştırma algoritmalarından bir aktif edilmiş olmalıdır.
 • İSTEKLİ, tek bir istek (request) için aynı SQL sorgusunu sadece 1 kez çalışmalıdır.
 • İSTEKLİ, menü, slider ve benzeri kullanıcıların eriştiği bölümler için içeriği, FILE veya REDIS ile önbellekten (cache) sunulmalıdır.

 

Versiyonlama Sistemi

 • İSTEKLİ, yazılan kodlar ve veritabanı scriptlerini SVN veya Git üzerinde tarihçesi ile birlikte saklanmalıdır. Üretim veya test ortamına çıkan kodlar etiketlenmelidir. Her bir farklı paket için versiyon bilgisi, ek özellikler ve düzeltmeler ile birlikte “release notes” oluşturulmalıdır. Lokal geliştirmeler ilgili branch oluşturulup sonrasında ana branch'e merge edilmelidir.

 

Dokümantasyon ve Kod Kalitesi

 • İSTEKLİ, veri tabanına ait, ilişkisel veri tabanı diyagramlarını hazırlayıp iş bitiminde teslim edecektir.
 • İSTEKLİ, bir başka sunucuya yazılımın sorunsuzca kurulabilmesi için, sistem kurulum doküman hazırlayacaktır. Kurulum dokümanı, kurulum adımlarını adım adım ve ekran görüntüleri ile açık bir şekilde anlatır nitelikte olacaktır.
 • İSTEKLİ, yazılımı yazılım standartlarına uygun (class, method, değişken isimlendirmeleri gibi…) olarak ve kolay okunabilir olarak kodlamalıdır. Yazılım içerisinde tüm önemli method, prosedür ve döngülerin başında kod açıklama satırları olmalıdır.

 

Garanti ve Bakım

 • Bu teknik şartname kapsamında İSTEKLİ tarafından geliştirilecek ve değiştirilecek bütün yazılımlar, yayından itibaren 12 aylık garanti kapsamında olacaktır. Bu süre içerisinde meydana gelecek hatalar (bug) İSTEKLİ tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
 • Garanti süresi boyunca ve bakım hizmeti süresince meydana gelecek olan sorunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılacaktır. Garanti süresi boyunca bu teknik şartname kapsamında olan yazılımlarla ilgili olarak, herhangi bir arıza meydana gelmesi halinde İTHİB sorunu e-posta veya telefon ile İSTEKLİ'ye bildirecek, İSTEKLİ aşağıdaki tabloda yer alan sürelerde soruna müdahale edecektir.

Kritik Sorun: Web sitesinin ana sayfalarının veya ana menülerinden herhangi birisinin kesintiye uğraması durumudur.

Majör Sorun: Web sitesinin belirli bir kısmının (sayfanın) servis dışı kalmasıdır.

Minör Sorun: Web sitesinin yayınını engellemeyen diğer sorunlardır.

 

Hata Türü

Müdahale Süresi
Mesai Saatleri içinde

Müdahale Süresi
Mesai Saatleri dışında

Kritik Sorun

1 saat

2 saat

Majör Sorun

2 saat

4 saat

Minör Sorun

24 saat

48 saat

 

BARINDIRMA HİZMETİ (HOSTİNG)

 • İSTEKLİ vereceği teklifte İTHİB web sitesi'nin 1 yıllık barındırma hizmetine ilişkin tutarı ayrı bir kalem olarak belirtecektir.
 • İSTEKLİ tarafından teklifte belirtilen barındırma hizmetine bilgiler detaylı olarak teklifte yer alacakdır.
 • İSTEKLİ tarafından teklifte belirlenen barındırma hizmeti teklifin ayrılmaz bir parçası değildir. Gerekli görülmesi halinde İTHİB tarafından farklı bir barındırma hizmeti alınabilecektir.

 

Ürün Sahipliliği ve Kaynak Kodlar

 • Bu teknik şartname kapsamında İSTEKLİ tarafından hazırlanacak tasarım ve yazılımlara ilişkin bütün kaynak kodların (kullanılan lisanslar dâhil) ve dokümanların mülkiyeti İTHİB'e ait olacaktır. Kaynak kodlar İSTEKLİ tarafından İTHİB'e eksiksiz olarak verilecektir.
 • İTHİB hazırlanacak tasarım ve yazılımlar üzerinde değişiklik yapabilir, düzenleyebilir ancak bir başka firmaya satamaz ve farklı bir domain altında kullanamaz.

Eğitim

 • IYS kullanımına ait eğitim, uzaktan görüntülü konferans yolu verilmelidir. IYS kullanım eğitimi en az 1 gün olacak şekilde İSTEKLİ tarafından verilmelidir.

 

 

 

Çalışma Dönemi: Nisan 2022 – Haziran 2022

 

Amaç:

İşbu şartname İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından alınması planlanan websitenin güncellenmesi hizmetinin amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve etkinlikten beklenen maksimum faydanın sağlanması için takip edilecek işlerin belirlenmesidir.

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Teklifler 22/04/2022 tarihi en geç saat 16:30'a kadar e- yolu ile iletilmelidir.
 3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 5. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.
 6. Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)
 7. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 8. Proje çizimleri (Zorunlu belgedir)
 9. Referanslar. (İsteğe bağlı belgedir.)

Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi:

 

 

 

ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

 1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.
 2. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.
 3. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 4. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 5. Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.
 6. İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.
 7. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 8. BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.
 9. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.
 10. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 1. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,
 2. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,
 3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,
 4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
 5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,
 6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

Firma

Teklif

(Rakam ile KDV Hariç)

Teklif

(Yazı ile KDV Hariç)