İHKİB 2021 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ VE KREATİF AJANS HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

(İHKİB) SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ VE KREATİF AJANS

HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

GENEL

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bünyesinde bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Sosyal Medya Yönetimi ve Kreatif hizmet alımı için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

 

İDARE: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

 

2021-2022 yılı süresince İHKİB çatısı altında buluna tüm hesapların Sosyal Medya Hesap Yönetimine ilişkin verilecek hizmetler;

İHKİB'in Kurumsal Sosyal Medya (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin) hizmetlerinin tanımlanması ve sayfalarının yönetilmesi ve ne şekilde yönetileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi iş bu şartnamenin konusunu oluşturur.

 

2021-2022 yılı süresince İHKİB'in tüm kreatif işlerinin yapılması

 

Sosyal Medya Hizmet Yönetimi İçeriği:

•          Düzenli olarak Twitter,Linked-in,Facebook ve Instagram'da açılmış olan sahte hesapların kapattırılması. Kapattırılan twitter,linked-ln,facebook ve Instagram hesaplarını takip eden ya da arkadaş listesinde olan kişilerin, resmi sayfaya aktarılması ve takipçi sayısının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması.

•          İSTEKLİNİN, İHKİB'in kurumsal-yarı kamu kuruluşu kimliği olduğu bilinci ile hareket etmesi

•          İHKİB'in önemi ve neden var olduğu kurumsal kimliği dikkate alınarak oluşturulacak ortak bir dil ile sosyal medya hesaplarından takipçileri sıkmayacak şekilde anlatılması.

•          Sosyal medya sayfalarında kapak ve profil resmi tasarımlarının hazırlanması.

•          Başkan ve yönetim kurulu Röportajları, Tv program videoları ve basın haberlerinin paylaşımı.

•          Düzenli olarak tasarımlı görseller ve videoların paylaşımı.

•          Katılım gerçekleştirilecek Tv programı öncesi, bunun tüm takipçilere duyurulması.

•          Yönetimi yapılan sayfalara gelen soru ve yorumların takibi, yanıtlanması ya da yetkili kişilere iletilmesi.

•          Özel günlere, etkinliklere yönelik tasarımların hazırlanması ve mesai saati gözetmeksizin paylaşılması.

•          Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gün ve saat göz etmeksizin tasarımlı görsellerin hazırlanıp, duyuruların sosyal medyadan yapılması.

•          İhtiyaca yönelik durumlarda, sosyal medya ile ilgili diğer ek ihtiyaçların giderilmesi ve sorunların çözülmesi.

•          Instagram, facebook, twitter vb sosyal medya hesapları için video, gif, hareketli görsel ve animasyon vb hazırlanması.

•          Sosyal medya faaliyetleri kapsamında yapılan tüm işlerin raporlamasının haftalık ve aylık olarak sunulması

•          İHKİB'in sosyal medya hesaplarının daha aktif ve daha geniş kitleye ulaştırılması için planlanan çalışma şekli ve diğer alternatif yöntemlerin paylaşılması

•          Sosyal medya yönelimlerini ve trendlerinin takibinin yapılarak İHKİB Sosyal Medya hesaplarının adaptasyon ve uyumunun sağlanması;

•          Dedike bir ekibin İHKİB için oluşturulması

•          İHKİB' in tüm hesapları için (ihkibirlik,ihkibkariyer,ihkibkariyerakademi,ihkibfikirmaratonu,beceriyarismasi,ihkibokullar ve ihkibbirlik İngilizce hesaplar) hesap yönetimi ve açılması istenen hesapların açılması ve hesap yönetimi.

•          İlgili hesapların (bağlantılı olduğumuz kurumlar, faaliyet alanlarımız ile ilgili hesaplar v.b ) takibi ve gerekli olabilecek paylaşımların İHKİB hesaplarında da paylaşımın yapılması

•          Devlet erkanı vefat, Milli takımlar başarı v.b ülke gündeminin takibi ve mesai saati gözetmeksizin anında hesaplarımızdan paylaşımı

•          Etkileşim, erişim ve takipçi sayısı artırılmasına yönelik projeler sunulması

•          Sponsorlu reklam yönetimi ve raporlama

•          Etkileşimin daha iyi olduğu gün ve saatleri tespit ederek (live dune v.b. uygulamalara üye olarak) paylaşımların bu zamanlarda yapılmasını sağlamak

•          İHKİB'in onayı alınmadan video,post ve diğer paylaşımların yapılmamasını sağlamak

 

 

Kreatif Hizmet İçeriği:

 

a.         HKİB'in yapısı ve projeksiyonu paralelinde uygun tanıtımın kreatif içeriğini oluşturur. Buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak entegre iletişim —planlarını (direct-mailing, promosyon, vb) hazırlar.

b.         Web sayfaları, mobil aplikasyon, sosyal medya için görsel tasarım çalışmaları hazırlar.

c.         İş ve iletişim stratejilerinin-planını belirler, marka konumlandırmasını yapar,

d.         Gerekli durumlarda İHKİB Marka karakteri & hikayesinin yaratılması isim ve logo tasarımı yapılması, tasarım yaklaşımı & konsept sunumu oluşturulması, görsel kimlik kitapçığının oluşturulması, iletişim materyali şablonlarının hazırlanması, kurumsal kimlik öğelerinin tasarlanması çalışmalarını İHKİB ve iştirakleri için gerçekleştirir,

e.         Gerekli web sitesi görsel tasarımlarını oluşturur,

f.         Yurt içi ve yurt dışı tanıtım kampanyaları için tüm iletişim materyallerinin görsel tasarımlarını yapar, (Masa üstü tanıtım filmi,dergi-gazete, radyo, açık hava, ilan tasarımları, dijital reklamlar,video, sunum dosyası, promosyon malzemeleri tasarımı, broşür, katalog, afiş, branding tasarımları, çalıştay, konferans gibi etkinliklerde ihtiyaç duyulacak tüm görsellerin tasarımı)

g.         İhtiyaç duyulması halinde proje sunumlarına görsel tasarım hususunda destek verir,

h.         Olası ilave tasarım çalışmalarında (yukarıda listelenmeyen ancak etkinlik marka kimliğinin uyarlanması gereken) destek verir,

i.          Tanıtım fikri ve mesajlarını oluşturur, tasarım ve taslaklar hazırlamak anlamında yaratıcı çalışmaları gerçekleştirir.

j.          Basın ilanı, basılı malzeme, açık hava, hediyelik eşya gibi tanıtım ürünlerinin tasarımını gerçekleştirir,

k.         2021-20222 yılı içerisinde lHKlB bünyesinde yapılacak olan etkinlik, eğitim, fuar vb. işlerin kreatif çalışmalarını, zamanında hazırlar.

l.          KREATİF DİREKTÖR/GRAFİK TASARIM UZMANI: Konuyla ilgili en az bir kreatif direktörün ve bir grafik tasarım uzmanının İHKİB'e entegre edilmesi gerekmektedir. İlgili tasarım çalışmalarını yürütecek grafik tasarımcının en az 5 yıl deneyimli olması, istenen görseller ile ilgili İHKİB Kurumsal İletişim Şubesi'nin belirttiği süre çerçevesinde dönüş yapması,

 

Aşağıda detaylı bir biçimde şubeler bazında yapılacak çalışmalar belirtilmiştir olup yıl içinde aşağıdaki maddelere ilave projeler & işler için de çalışma yapılması gerekebilir.

 

Yukarıda bahsedilen içerikler genel İHKİB kurumsal tanıtım materyallerinin haricinde İHKİB bünyesindeki şubelerimizin (Eğitim Vakfı, Fuarlar Şubesi, Etkinlikler Şubesi, AB Projeler Şubesi, Ar-ge Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi) ve İHKİB iştiraklerinin (Ekoteks, IMA, Dijital Dönüşüm Merkezi) görsel çalışmalarının tasarımı için hazırlanacaktır.

Tarafların Yükümlülükleri:

 

•          İSTEKLİ, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda İHKİB ile tam bir iş birliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt eder.

•          İHKİB ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda İSTEKLİ ile her alanda iş birliği yapmayı, özellikle doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi ve görsel materyal vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde İSTEKLİ'ye sosyal medya ve kreatif hizmetler yönetiminde tek sorumlu olarak görmeyi kabul ve taahhüt eder.

•          İSTEKLİ, kendisi ile anlaşılması durumunda yapılacak Sözleşme'nin herhangi bir nedenle süresinden önce ya da süresi sonunda sona ermesi halinde; imzalanacak Sözleşme kapsamında İHKİB adına oluşturmuş olduğu Sosyal Medya Hesapları'nın (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin) İHKİB ya da yetkilendireceği 3. bir kişi tarafından işletilebilmesi için gerekli olan her türlü şifre vb. bilgi ve belgeleri, Sözleşme'nin sona erme tarihi itibariyle derhal İHKİB'e temin edecektir.

•          İSTEKLİ; işbu şartname kapsamında, İHKİB'in talimatları doğrultusunda, İHKİB'in mevcut sosyal medya hesaplarını (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin) yönetecektir. İlgili Sosyal Medya Hesaplarının amacı ve konsepti; herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın işbu şartnameye istinaden sözleşmenin imzalanması sırasında mevcut ve/veya imzalanacak sözleşme süresi içerisinde geliştirilecek olan İHKİB, ürün ve hizmetlerinin sosyal medyada (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin) İSTEKLİ tarafından paylaşılması olacaktır.

•          Topluluk yönetimi sürecinde; içerik stratejileri önerilmesi, İHKİB içeriğinin ve bilgisinin mecranın doğasına uygun olarak paylaşılması, moderasyon ve toplulukla etkileşiminin yürütülmesi, haftalık performans raporlaması yapılmasıdır. Ve bu hizmetler İSTEKLİ tarafından iş bu şartnameye uygun olarak yerine getirilecektir.

•          İSTEKLİ, yazılı onay olmaksızın İHKİB adına herhangi bir harcama yapmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. İHKİB tarafından yazılı olarak onaylanmayan işlerin sorumluluğu İSTEKLİ'ye ait olacaktır. 

•          İSTEKLİ; münhasır yetkili olmaksızın taraflarca belirlenmiş Sosyal Medya alanlarında (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin) sunacağı “Topluluk Yönetimi” ve “Sosyal İnternet İletişim Danışmanlığı” hizmetlerini, Sözleşme'de belirlenen şartlarla düzenleme yetkisini İSTEKLİ'ye vermekle birlikte, İSTEKLİ İHKİB'in acentesi veya temsilcisi değildir.

•          İSTEKLİ, İHKİB'in iş bu şartnamede belirtilen konu ve kapsam dışında herhangi bir şekilde temsil edemez ve İHKİB adına ve/veya hesabına sözleşme akdedilmesi de dâhil herhangi bir hukuki işlem yerine getirmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

•          İHKİB, ürün veya hizmeti hakkında İSTEKLİ'ye her türlü bilgi ve veriyi sağlar. İSTEKLİ bu verilere dayalı doğru işlem yapar.

•          Sosyal Medya alanlarında İHKİB'in Kurumsal Sosyal Medya (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin) İSTEKLİ ile bilgi akışını sağlayacak yetkilinin kim ya da kimler olduğu İHKİB tarafından İSTEKLİ ile anlaşılmasına istinaden sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte İSTEKLİ'ye yazılı olarak bildirilir.

 

•          İSTEKLİ ile İHKİB, Kurumsal Sosyal Medya (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin) hesaplarının yönetimi için gereken görsel ya da yazılı bilgi ve talimatları almak veya tasarlanan görsellerin onaylanması için, e-mail ya da oluşturulacak Whatsapp grubunu kullanacaklardır.

  • İSTEKLİ, İHKİB için yaptığı tüm kreatif çalışmaları çalışma dosyaları ile birlikte İHKİB'e teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Çalışma Dönemi:

1.07.2021-1.07.2022 (12 aylık dönem)

 

Amaç:

İşbu şartname İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından kurumun sosyal medya kimliğinin ve görsel tasarım çalışmalarının devamlılığının sağlanması, geniş kitlelere ulaşılabilmesi hizmetin amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve beklenen maksimum faydanın sağlanması için takip edilecek işlerin belirlenmesidir.

 

 

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Fiyat tablosu, iş kalemleri ve iş aşamaları bazında mümkün olan en detay kırılımda verilecektir.

 

Teklifi veren şirket aşağıda yer alan içeriğe uygun power point formatında Proje Teklifi sunması gerekmektedir:

-           Benzer iş referansları

-           Projeye ilişkin genel değerlendirme ve yaklaşım

-           Çalışma takvimi ve planı

-           İHKİB'in sosyal medya hesaplarının yönetimi ve kreatif tasarımlarının oluşturulmasına ait proje planını içeren fiyat teklifi

 

Genel Şartlar:

1-         Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.

2-         Teklifler aylık hizmet bedeli olarak verilmelidir.

3-         İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen “Sosyal Medya Yönetim Hizmeti Teknik Şartnamesi” ve Kreatif Ajans hizmeti için fiyatlandırma yaparak, aylık bedelini  Ek 1 teklif formuna yazmalı ve şartnamenin tüm sayfalarını kaşeleyip, imzalamalıdır. , İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte teklifler 16/06/2021 tarihi en geç saat 16:00'a kadar   kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok, Kurumsal İletişim Şubesi'ne, Yenibosna İstanbul adresine kapalı zarf yolu ile iletilmelidir. Teklif mektubu (Ek1) bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma ismi, teklif verdiği konu (ihale konusu) açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmına da teklif veren tarafından kaşe ve imza yapılmalıdır. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

 

4-         Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.

5-         Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)

6-         İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

7- Teklif Formu (bkz. Ek-1 )

8- Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname ve ekleri,

9- İş Örnekleri ve Referans Listesi

10- Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi: Nilay KIDIK – nilayk@itkib.org.tr – 0212 454 07 44

 

 

ÖDEME ŞARTLARI

 

İSTEKLİ, teklifine ilişkin tüm mali hususları ve ödeme şeklini teklifinde açıkça belirtecektir.

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

 

GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ 'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB), İHKİB veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak, Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

8.  BİRLİK, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin BİRLİK tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Veren, BİRLİK'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedelinin %50'si kadar cezai şart bedelini BİRLİK'e ödemekle yükümlüdür.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİ'in, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİ'ler, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

EK1

İHKİB SOSYAL MEDYA HİZMET YÖNETİMİ İHALESİ

01.07.2021- 01.07.2022 12AYLIK DÖNEM

SOSYAL MEDYA HESAP YÖNETİM HİZMETİ VE KREATİF AJANS HİZMETİ TEKLİF TUTARI AYLIK (KDV HARİÇ-TL)

 

AÇIKLAMA (GEREK GÖRÜLMESİ DURUMUNDA):

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                     Firma kaşe & imza