DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ TANIMLAMA İŞLEMLERİ HK

Sayın Üyemiz,

           

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına ilişkin süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan Destek Yönetim Sisteminin 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yararlanıcı kayıt işlemlerine açıldığı ve bu kapsamda, yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları söz konusu işlemlerin hızlandırılması ve sistemin etkinliğinin artırılmasını teminen 26 Haziran 2020 tarihinde güncellendiği ayrıca Ticaret Bakanlığı web sayfasında yayınlandığı bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda, yararlanıcılar tarafından hâlihazırda Birliğimize KEP ile iletilen destek başvurularının incelenmesi öncesinde, başvuru sahibi yararlanıcıların DYS kayıtlarının kontrol edilmesi ve DYS kaydını yaptırmamış olan başvuru sahiplerinin KEP ile iletilmiş bulunan destek başvurularının DYS kaydı yaptırılıncaya kadar değerlendirmeye alınamayacağı Bakanlıkça talimatlandırılmıştır. Bu sebeple, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB başvurularının yeni sistem üzerinden alınmasına yönelik olarak sisteme tanımlanmamış firmalarımızın kayıt yaptırmaları ve kayıt işlemlerinin ivedilikle tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu kayıt işlemlerinde aşağıda yer alan DYS-Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme Kılavuzundan ve linkten faydalanılması mümkündür.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

DYS-Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme Kılavuzu

https://www.itkib.org.tr/tr/gundem-html-destek-yonetim-sistemine-kayit-icin-gerekli-belgeler-ve-dikkat-edilecek-hususlar.html