Bülten Sıra No: 2020/4516

Tasarım Desteği Genelge Eki (EK-3) Değişikliği

22 Temmuz 2020, Çarşamba

Ticaret Bakanlığından alınan 20.07.2020 tarihli yazıda, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul Esasları Genelge ekinde (EK-3: Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Kapsamında Desteklenecek Alet, Teçhizat, Malzeme, Yazılım Listesi) değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak 16.07.2020 tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmamış yeni proje başvuruları ile proje revizyon ve süre uzatım başvurularının revize edilen EK-3 listesine göre değerlendirileceği,

 

16.07.2020 tarihi itibariyle kapsamda olan tasarım ve ürün geliştirme projeleri ile sonuçlanan revize ve süre uzatım başvurularının eski EK-3 listesi esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

İlgili Mevzuat:

16 Temmuz 2020 tarihinde revize edildiği bildirilen 2008/2 sayılı, Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul esasları Genelge Eki (EK-3) İndirmek için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.