İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı Pasaport Hk.

Sayın Üyemiz;

2017/9962 sayılı Karar gereğince, hususi damgalı pasaport almak isteyen firma yetkilileri, başvurularını İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri 'ne yapmakta ve başvurular, Bakanlık Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanmaktadır.  İşleyişin daha işlevsel hale getirilmesi ve aksaklıkların önlenmesi için ekteki belgede başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

Ek: Dikkat Edilecek Hususlar

Bilgilerinize