İhracatı Ön İzne Bağlanan Koruyucu Maske ve Tulumların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Teslimi Hakkında

04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ile koruyucu maske, tulum, koruyucu önlük, tıbbi ve cerrahi maske ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlanmış ve 19.04.2020 tarihi itibari ile de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske ile koruyucu tulum sağlık ürünlerinin tedarik ve dağıtımında görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda, DMO Genel Müdürlüğü ile Cerrahi Maske, FFP3/FFP2/N95 Maske ve Koruyucu ürünlerinin üretimini/tedariğini yapan yüklenici firmalarla imzalanacak sözleşme çerçevesinde DMO Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen ürün bilgilerinin, DMO Genel Müdürlüğünce TİTCK'e bildirilmesi sonucunda TİTCK tarafından yüklenici firmalara ihracat izni verilecektir.  

Yüklenici firmaların sözleşme şartlarına uygun olarak DMO Genel Müdürlüğü'ne teslim ettiği ve kabulü yapılan ürün sayısı haftalık olarak DMO tarafından TİTCK'na yazılı olarak bildirilecek olup, teslim edilen ürünler için TİTCK tarafından aşağıdaki tablo esas alınarak yüklenici firmaya ihracat izni verilecektir.

 

DMO'ya Teslim Edilen Ürün Sayısı

İhracat İzni Verilecek Ürün Sayısı

1 (bir) adet cerrahi maske

1 (bir) adet cerrahi maske

1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske

1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske

1 (bir) adet koruyucu tulum

3 (üç) adet koruyucu tulum

2 (iki) adet FFP3/FFP2/N95 maske

1 (bir) adet koruyucu tulum

20 (yirmi) adet cerrahi maske

1 (bir) adet koruyucu tulum

10 (on) adet cerrahi maske

1 (bir) adet FFP3/FFP2/N95 maske

*Yüklenici firmaya verilecek olan ihracat izin belgesi yüklenici tarafından kullanılabileceği gibi üçüncü bir kişiye de devredilebilecektir.

Detaylı Bilgi için: https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3619