Bülten Sıra No: 2019/3963

İHKİB Denim Konfeksiyonda Yeni Ur-Ge Projesi Başlatıyor!

02 Ağustos 2019, Cuma

 

İhracat destekleri içerisinde firmaları bürokrasiden uzak tutuyor olması ve firmaya/kümeye özel kurgu esnekliği ile öne çıkan Ticaret Bakanlığı / URGE Desteği’nden sektörümüzün daha fazla yararlanmasını sağlamak üzere İHKİB tarafından denim konfeksiyon sektöründe kümelenme projesi başlatılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGE DESTEĞİNDE KRİTİK KONULAR

 • URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği) ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, sektörel dernekler gibi İşbirliği Kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen min. 10 firmanın katılımında 3 yıl yürütülen «Kümelenme Projeleri»dir.  
 • Firmalar Projeye yalnızca «başvuru dönemi»nde katılabilmekte, uygulama aşamasında yeni firmaların Projeye eklenmesi mümkün olmamaktadır.
 • Proje yönetimi (koordinasyon, destek/finansman süreçleri ve bürokratik dokümantasyon İHKİB sekretaryası tarafından yürütülecektir.
 • 3 yıl sürecek olan Projenin faaliyetleri başlangıç aşamasında (ihtiyaç analizi aşaması) firmaların öncelik ve beklentilerine göre kurgulanacaktır.
 • Proje katılımcısı firmalar;
  • Sadece önceliği olan faaliyetlere katılabilmektedir.
  • Sadece katıldığı faaliyetler için %25’lik ödeme yapar.
  • Proje kapanışı sonrasında Bireysel danışmanlık desteğine hak kazanmaktadır (50 bin $ + 3 yıl + %70 hibe)

 

 

 

 

DENİM KONFEKSİYON URGE PROJESİ’NE KATILIM ŞARTLARI

 • Denim sektöründe üretici/ihracatçı/marka olarak faaliyet göstermek (KOBİ’ler önceliklidir),
 • İHKİB üyesi ve en az limited şirketi statüsünde olmak,
 • Yıllık min. 2 milyon FOBUS ihracat yapıyor olmak,
 • Başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı olarak yer almamak ve tercihen  2016-2019 döneminde IHKIB tarafından yürütülen Denim Konfeksiyon İhracatçıları UR-GE Projesi’nde yer almamış olmak,
 • Denim sektöründen diğer firmalar ile işbirliğine açık olmak ve proje faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamak,
 • Katılım gösterilen her bir Proje faaliyeti için %25’lik katkı payını karşılamak zorunludur.
 • Proje başlangıcında sabit katılım bedelini (2.500 USD) ödemek (Katılım gösterilen Proje faaliyetleri için firmaların yapacağı %25’lik katkı paylarından mahsuplaşmak üzere)

   Projeye Nasıl Başvurabilirim?

1. ADIM: Başvuru Formunu doldurarak (Forma ve gönderim adresine ulaşmak için tıklayınız)

2. ADIM: Proje Katılım Anketini doldurarak (Ankete ulaşmak için tıklayınız)

BAŞVURU İÇİN SON TARİH: 1 EKİM 2019

Bilgi ve iletişim için: İHKİB AB Projeler Şubesi

E-posta: abprojesubesi@itkib.org.tr

Telefon : 0 212 454 04 19

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.