2008-2 Tasarım Desteği Kapsamında Yeni Proje/Revize/Süre Uzatım Formu Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

Sayın Üyemiz,

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgesinin “Ek-3: Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Kapsamında Desteklenecek Alet, Teçhizat, Malzeme, Yazılım Listesi” 16.07.2020 tarihi itibariyle revize edilmişti. Ticaret Bakanlığından alınan 26.08.2020 tarihli yazıda ise yeni proje/revizyon/süre uzatım başvuruları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır:

 

Yeni istihdam: Firmanın başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük en fazla 6 ay süreyle firmada çalışmakta olan tasarımcı/modelist/mühendisi ifade etmektedir. Firmada birimler arası geçiş yeni istihdam olarak değerlendirilmemektedir.

Başvuru tarihi: Destek kapsamına alınma ve süre uzatımı başvuruları için Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt tarihi, revizyon başvuruları için Bakanlık evrak kayıt tarihi esas alınacaktır.

 

 1. Genel Hususlar
 1. Alet/teçhizat/malzeme/yazılım kalemlerine ilişkin rayice uygunluk değerlendirmesinin daha etkin şekilde yapılabilmesini teminen proje başvuru formlarında miktar ve kalem bazında detaylı birim fiyatların ve teknik özelliklerin belirtilmesi gerekmektedir.
 2. Her bir alet/teçhizat/malzeme/yazılımın tasarım amacına yönelik kullanılacak kapasite ve hacimde olduğunu tevsik edici katalog, broşür, fiyat listesi vb. belgelerin başvuru formlarına eklenmesi gerekmektedir.
 3. Destek başvuru dosyalarının incelenmesi ve sonuçlandırılması aşamasında, ilgili personellere ait SGK bildirimleri başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük 1 yıllık süreyi kapsayacak şekilde Genel Sekreterliğimizce talep edilecektir.

 

 1. Destek Kapsamına Alınma Başvurusu Yapacak Olan Firmalar
 1. Proje başvurularında yalnızca yeni istihdama yer verilmesi gerekmektedir.
 2. Talep edilecek alet/teçhizat/malzeme/yazılım, revize edilen Ek-3 listesine göre hazırlanmalıdır.

 

 

 1. Revizyon Başvurusu Yapacak Olan Firmalar
 1. Revizyon başvurusu kapsamında ilave istihdam talebi olması durumunda ise sadece yeni istihdama yer verilmesi gerekmektedir.
 2. Yeni talep edilecek alet/teçhizat/malzeme/yazılım revize edilen Ek-3 listesine göre hazırlanmalıdır.
 3. Revizyon başvurularında proje kapsamında onaylanan istihdam kalemleri desteklenmeye devam edilecektir.
 4. Revizyon başvurularında, onaylı proje kapsamındaki kalemler ilgili proje yılı içinde alınması kaydıyla eski Ek-3 listesine göre desteklenmeye devam edilecektir.

 

 

 1. Süre Uzatım Başvurusu Yapacak Olan Firmalar
 1. Süre uzatım başvurularında, projenin ilk onay tarihi itibarıyla firmada çalışmaya başlayan personeller desteklenmeye devam edilecektir.
 2. Süre uzatım başvurusu kapsamında ilave istihdam talebinin olması durumunda ise sadece yeni istihdama yer verilmesi gerekmektedir.
 3. Süre uzatım başvurusu kapsamında talep edilecek alet/teçhizat/malzeme/yazılım, revize edilen Ek-3 listesine göre hazırlanmalıdır.