32 Sayılı Kararın İhracat Desteklerine Uygulanması Hk.

32 sayılı Karara aykırı sözleşmeler (ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri) ihracat desteklerine konu edilememektedir.

Aykırılık tespit edilen durumların Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi talimatlandırılmıştır.

 

Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere; 12.09.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişiler arasında 13.09.2018 tarihinden itibaren akdedilen/akdedilecek olan, ilgili sözleşme türleri arasında yer alan ve 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No:2008-32/34) 8 inci maddesinde belirtilen istisna hükümleri kapsamına girmeyen sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası (TL) cinsinden belirlenmiş olması/belirlenmesi gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan talimat ile, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilen destek başvurularında söz konusu Karar'a aykırılık teşkil eden belgeler ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulması bildirilmiştir.

Bu itibarla, destek başvurularına konu sözleşme ve sözleşmelerden doğan ödeme yükümlülüklerinin 32 Sayılı Karar hükümlerine uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.