Fuar Desteklerine İlişkin Değişiklik !

Sayın Üyemiz,

İhracat Destekleri Hakkında Karar'a bağlı Fuar Desteklerine İlişkin Genelge'nin 40. maddesinin 6. fıkrasında 29.01.2024 tarihinde yapılan değişiklik gereği;

  • Destek başvurularına bildirilen eksikliklerin kısmen tamamlanarak geri iletilmesi halinde, ikinci kez eksiklik bildiriminde bulunulamayacaktır. 
  • Yalnızca tarih itibariyle değerlendirilmeye esas teşkil etmeyecek olan kapasite raporunun veya pazarlama sözleşmesinin ibraz edilmesi halinde uygun belgelerin yüklenmesini teminen bir kereye mahsus olmak üzere ikinci kez eksiklik bildiriminde bulunulabilecektir. İkinci kez bildirilecek eksiklik için ilave 1 (bir) ay eksiklik süresi tanınacaktır.

* Bu itibarla; DYS üzerinden yapılacak destek başvurusunun ve eksiklik tamamlama işlemlerinin, ilgili mevzuatta belirtilen koşullara göre hazırlanmasına azami ölçüde dikkat edilmesi, mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir. 


Bilginize sunarız.