İhracat Desteklerinde Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Ticaret Bakanlığının 01.10.2020 tarihli yazısı ile Covid-19 salgınına karşı dünya genelinde alınan önlemler büyük ölçüde devam etmekle beraber sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal uygulamaları gibi ağır tedbirlerin devam etmediği gerekçesiyle aşağıdaki hususlarda düzenleme yapılmıştır.

 

1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) başlayacak olan yurt dışı ve yurt içi fuarlara ilişkin olarak:

  1. Yurt dışı fuarın Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin görevli bulunduğu şehirde olması veya fuarın gerçekleştirildiği şehir ile Müşavirlik/Ataşeliğin görevli bulunduğu şehir arasında ulaşım imkanı bulunması halinde Ticaret Müşaviri/Ataşesi gözlemci olarak görevlendirilecektir.
  2. Destek başvuruları gözlemci raporu/fuar yerinde inceleme formu çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
  3. Gözlemci görevlendirilen bir fuarda, Bakanlık tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinden hangi gerekçe ile (karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı, sağlık tehdidi vb. gibi Covid-19 kaynaklı gerekçelerle sınırlı olmak üzere) gözlemci raporu/fuar yerinde inceleme formunun düzenlenmediğine dair bir açıklama yazısı temin edilerek destek başvuruları gözlemci raporu/fuar yerinde inceleme formu olmaksızın sonuçlandırılacaktır.
  4. 2014/4 sayılı Karar kapsamında yurt içinde düzenlenecek olan fuarlarda gözlemci görevlendirilecektir.

 

1 Ekim 2020 tarihi sonrasında (bu tarih dahil) gerçekleştirilmesi gereken yerinde incelemelere ilişkin olarak:

  1. 2006/4, 2008/2, 2010/6 sayılı Tebliğlere ilişkin düzenlenmesi gereken yerinde inceleme formları Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından yerinde inceleme gerektiren birimin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin görevli bulunduğu şehirde olması veya birimin bulunduğu şehir ile Müşavirlik/Ataşeliğin görevli bulunduğu şehir arasında ulaşım imkanı bulunması halinde düzenlenecektir.
  2. İlgi formların düzenlenememiş olması halinde, Birlik tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinden hangi gerekçe ile (karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı vb. gibi Covid-19 kaynaklı gerekçelerle sınırlı olmak üzere) formların düzenlenemediğine dair açıklama yazısı temin edilerek destek başvuruları ilgili formlar aranmaksızın sonuçlandırılacaktır.

 

Mevzuatta belirtilen başvuru veya eksik tamamlama süresi 1 Ekim 2020 tarihinden sonra dolacak olan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayına konu belgelere ilişkin olarak:

  1. 2014/8 sayılı Karar ile 2006/4, 2008/2, 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında onaylanması gereken yurt dışında düzenlenen belgeler Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanacaktır.