İhracatçı Birlikleri Genel Kurullarının Ertelenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

            Bilindiği üzere, son dönemde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarihinde 81 il Valiliğine gönderdiği ek genelge ile, sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları ve eğitimleri dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetler (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir.

            Diğer taraftan, İhracatçı Birliklerinin Nisan 2020'de yapılması planlanan olağan genel kurullarının gerçekleştirilmesinde izlenecek yola ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 2020 yılı Nisan ayı içerisinde yapılması gerekli olan İhracatçı Birlikleri 2019 yılı olağan genel kurullarının, bahsi geçen ek Genelge kapsamında, Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç)16/03/2020 Pazartesi saat 24.00 itibariyle geçici olarak ertelenmiş olduğundan ve ayrıca 2020 Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans gibi etkinliklerin geçici bir süreyle ertelemiş olduğu da göz önüne alınarak, 5910 sayılı Kanun 23 üncü maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, bahse konu virüs ile ilgili toplum sağlığına ilişkin tehdidin önlenebilmesine katkı sağlanmasını teminen ikinci bir Bakanlık talimatına kadar ertelendiği bildirilmektedir.

            Bu kapsamda, Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki birliklerin, Nisan 2020'de yapılması planlanan olağan genel kurulları Bakanlığımızın ikinci bir talimatına kadar ertelenmiştir.

            Bilgilerini rica ederim.