Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında

Sayın Üyemiz;

 

Malumları olduğu üzere T.C. İçişleri Bakanlığının "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesinin 2-o maddesinde “Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç ­ gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla)," hükmü amirdir. Bu çerçevede firmalarımızın ilan edilen sokağa çıkma yasağından istisna olarak üretimlerine devam edebilmeleri için aşağıdaki yöntemi takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

 

  1. Genelgenin çıktısı alınarak "2-o" maddesi işaretlenmelidir.
  2. Ek'te yer alan formun doldurularak çıktısı alınmalıdır.
  3. Muafiyet önceden sözleşme/taahhüde bağlı ihracata konu ürün üretimine ilişkin olduğu için ihracat siparişlerini ispatlayıcı belgeler hazırlanmalıdır.  
  4. Çalışacak personel listesinde bulunan kişilerin firmanı çalışanı olduğunu ibraz edebilecek resmi belge hazırlanmalıdır.
  5. Firma bilgilerini içeren bir evrak (örneğin: İTKİB Üyelik Belgesi gibi) hazırlanmalıdır.
  6. ​Tüm bu belgeleri ibraz edilmek üzere servis şoföründe – ilgili personelde hazır bulundurulmalıdır. Bireysel olarak gelen personellere birere kopya verilmelidir. (Personeller ilgili evrakları sadece firmaya gidip gelmek için kullanmalıdır.

 

Saygılarımızla,

 

Ek1: Genelge için tıklayınız.

Ek2: Üretim İzin Formu için tıklayınız.