Bölge Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler

PASAPORT MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER İLE İLGİLİ SUNULACAK BELGELER VE DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

1-PASAPORTUN KAYBEDİLMESİ, ÇALINMASI, HASAR GÖRMESİ, SAYFALARININ DOLMASI VE İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ DURUMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Kişi doğrudan bağlı bulunduğu yerin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne başvuruda bulunur ve Pasaportunun kalan süresi kadar olmak şartıyla pasaportu yenilenir.

 

2-PASAPORT FORMUNUN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Mevcut kontenjanın düşümünün yapılması için Pasaport Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunulur.

Not: Müracaat yapılabilmesi için kaybedilen formun 60 gün olan geçerlilik süresinin dolmuş olması, süre dolmadıysa sürenin bitiminin beklenmesi gerekmektedir.

 

Ekler:

-Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

- Protokol Dökümü ( Kişinin e- Devletinden alınan)

      

3-PASAPORT FORMUNUN 60 GÜNLÜK SÜRE AŞIMINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- Form ve üst yazı asılları (Müdürlüğümüzce tarafınıza gönderilen)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

 

4-PASAPORT YENİLEME İÇİN  YAPILMASI GEREKENLER

 

Ülkelerin vize rejimi nedeniyle Pasaport süresinin -6 aydan az kalması- durumunda firma  pasaportun yenilenebilmesi için Pasaport Müdürlüğüne dilekçe ile iptal başvurusunda bulunur.

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)  

- İmza Sirküleri Fotokopisi

- Pasaport Fotokopi

- Çalışan için: sigortalı hesap fişi (SGKnın e-Bildirge sisteminden alınan) ve barkodlu sgk uzun vade hizmet dökümü belgesi (tüm zamanlar olarak) (e- devletten alınan)

- Ortaklık için: Ltd. firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi , A.Ş. firmalar için güncel noter onaylı Pay Defteri (Ön kapak ve kişinin sayfası)

Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

5-PASAPORT SAHİBİ OLAN YETKİLİNİN İŞTEN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

- Pasaport Fotokopi

- İşten Ayrılış Bildirgesi, Sigortalı hesap fişi (SGKnın e-Bildirge sisteminden alınan)  ve barkodlu sgk uzun vade hizmet dökümü belgesi (tüm zamanlar olarak) (e- devletten alınan)

 

Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Önemli: İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 İŞ günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlüğünde olup yapılmaması durumunda, firma ve ayrılan kişi 4 yıl müddetle  İhracatçılara verilen Hususi Damgalı  Pasaport  hakkından yararlanamaz.

Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportlar süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.

 

6-PASAPORT SAHİBİ OLAN YETKİLİNİN ORTAKLIKTAN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

- Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

- İmza Sirküleri

- Pasaport Fotokopi

- (Ortaklığın bittiğini gösteren belge) Ticaret Sicil Gazetesi, Pay Defteri, Pay Devri Sözleşmesi, Karar defteri gibi) (Ticaret Sicil Gazetesi hariç diğer belgeler güncel noter onaylı)

 

Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Önemli: İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 İŞ günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlüğünde olup yapılmaması durumunda, firma ve ayrılan kişi 4 yıl müddetle  İhracatçılara verilen Hususi Damgalı  Pasaport  hakkından yararlanamaz.

Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportlar süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.

 

7-TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİĞİ (Çalışan veya Sahip/Ortak) DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

Ekler:

 - Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

 - İmza Sirküleri Fotokopisi

 - Pasaport Fotokopisi

 - Çalışan için sigortalı hesap fişi (SGKnın e-Bildirge sisteminden alınan) ve Barkodlu sgk uzun vade hizmet dökümü belgesi (tüm zamanlar olarak)(e- devletten alınan)

 - Ortaklık için: Ltd firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi , A.Ş. firmalar için güncel noter onaylı Pay Defteri (Ön kapak ve kişinin sayfası)

 

Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

 

8-TEMSİLCİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Ekler:

 - Dilekçe (ıslak imzalı aslı)

 - Ölüm Raporu

 - Pasaport Fotokopisi ( Sadece Fotoğraflı sayfa)

 - İmza Sirküleri Fotokopisi

Not: Vefat durumlarında 3 iş günü içinde bildirim yapılması şartı yoktur ve firmaya ceza uygulanmaz.

 

9-UNVAN/NEVİ/TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 

İhracat Genel Müdürlüğü kep adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) dilekçe, imza sirküleri ve değişiklik gazetesi ile birlikte  bildirim yapılması gerekmektedir.

Bakanlığımız kep adresi ticaretbakanligi@hs01.kep.tr  Konu başlığına yeşil pasaport belirtilmesi önemlidir.

-Ayrıca üyesi olduğunuz birliğinize e-mail olarak bildirim yapılması gerekmektedir.

 

Ekler:

 -Dilekçe  (ilgili kurumlara hitaben)

 -Ticaret Sicil Gazetesi (Unvan değişikliğini gösteren)

 - İmza Sirküleri

 - Eski ve Yeni Vergi Levhası

İletişim: 0312 204 75 00 (İhracat Genel Müdürlüğü)

 

İSTANBUL PASAPORT VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta : istanbulpasaport.dtim@ticaret.gov.tr

 

Dilekçeler "e-posta olarak değil" kargo ya da elden teslim şeklinde yapılmalıdır. (Dilekçeler ıslak imzalı olmalıdır.)

 

 

Telefon No: 0212 454 08 20

Adres: İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü  - Yenibosna Merkez Mah  Sanayi Cad Dış Ticaret Kompleksi D blok Kat:2  Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL

 

Dikkat Edilecek Hususlar :
  1. İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında -3 İş günü- içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlülüğünde olup bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.
    Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportlar süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.
  2. Müdürlüğümüzce onaylanan Hususi Damgalı Pasaport Formu sadece şahsın kendisine elden teslim edilir ya da birliğine yaptığı başvuru esnasında belirttiği adrese İadeli Taahhütlü posta olarak iletilir. Not: Vekâletname veya Yetkilendirme yazısıyla farklı bir kişiye teslim yapılmamaktadır.
  3. Müdürlüğümüzde sadece Talep Formu onayı yapılmaktadır. Onaylanmış Talep Formu ile kişi İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Pasaport Başvurusunda bulunur.İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gitmeden önce yapılması gereken hususlar ve istenen belgeler formun arka yüzünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Diğer hususlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
  4. Pasaportun Sayfalarının Dolması, Kaybolması, Çalınması, Hasar Görmesi, İsim Soy isim Değişikliğinde Kişi doğrudan bağlı bulunduğu yerin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne başvuruda bulunur ve Pasaportunun kalan süresi kadar olmak şartıyla pasaportu yenilenir.
  5. Müdürlügümüze sunmuş olduğunuz dilekçelerinizde yer alan imzaların müşterek/münferit yetkilendirme hususuna dikkat edilerek imzalanması gerekmektedir. İmzalar dilekçe ekinde sunulan imza sirkülerinden kontrol edilmektedir.
  6. Müdürlüğümüzce eski pasaportların asılları teslim alınmamaktadır.
  7. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır. Ancak eş ve çocukları şirket çalışanı yada ortağı ise yetkili olarak başvuruda bulunabilirler.