Özbekistan Resmi Yetkililer ve Özel Sektör Heyeti ile Toplantı ve İkili Görüşmeler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda; Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcı Yardımcısı Sayın Mavlanov, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Şodmonov ve ekli listede belirtilen diğer yetkililer, tarım, hayvancılık, seracılık, sağlık ve eczacılık alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak'ın ev sahipliğinde 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 15:45 – 17:45 arasında River Plaza'da bir toplantı gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazının devamında; Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Sayın Şuhrat Aminov'un da hazır bulunacağı bahsi geçen toplantı çerçevesinde, konuk heyet üyelerinin faaliyet alanları hakkında bilgi paylaşmaları, bu bağlamda Türkiye iş çevrelerinin ilgisini çekebilecek iş ve yatırım olanaklarını anlatmaları ve karşılıklı olarak soruların cevaplanacağı belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmayı arzu eden firmalarımızın https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/859/12347  adresli bağlantıda bulunan online kayıt formunu en geç 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar doldurmaları gerekmektedir.

Ek: Heyet listesi için tıklayınız.

Taslak Program:

15:45-16:00 Kayıt

16:00-16:30 İkram ve networking

16:30-17:00 Açış konuşmaları

17:00-17:20 Sunumlar

17:20-17:45 Soru-cevap