Bülten Sıra No: 2017/3073

Yeni Fuar Kararı ile Yurtdışı Bireysel Fuar katılımlarında “ön başvuru”nun kaldırıldığını ve birçok sadeleşmenin hayata geçtiğini biliyor musunuz?

14 Temmuz 2017, Cuma

Yeni Fuar Kararı 1 Temmuz 2017’den itibaren gerçekleşen fuarlar için yürürlüğe girdi.
 
Yeni Karar' ın getirdiği kolaylıklar şöyle:

 • Ön Başvuru kaldırıldı, fuardan sonraki 3 ay içindeki başvuru yapılması yeterli
 • Her fuar için belirlenen Desteğe Esas Tutar üzerinden destek verilecek
 • Aranan belgeler önemli ölçüde azaltıldı. Tüm fuarlarda aranacak belgeler şöyle:
  1. Taahhütname için tıklayınız.
  2. Beyanname için tıklayınız.
  3. İmza Sirküleri aslı veya örneği
  4. Kapasite Raporu aslı veya örneği
  5. ( sadece Bireysel’de ilave olarak; ) metraj ve katılımı tevsik eden belgeler

 
İTKİB’in Yeni Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ile belgelerinizi digital ortamdan da yükleyebilirsiniz:

Karardaki sadeleşmenin yanı sıra, İTKİB olarak uygulamaya geçirdiğimiz yeni Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ile http://portal.itkib.org.tr üzerinden sisteme yükleyip aslını bir kez ibraz ettiğiniz bir belge, belgenin geçerlilik süresi içinde tekrar istenmeyecektir. 

Üyelik hakkında açıklama için tıklayınız.
Belge yükleme hakkında açıklama için tıklayınız.

 
Örneğin; milli katılım kapsamındaki bir firma yukarıdaki 4 belgesini fuardan önce sisteme yükleyip asıllarını bir kez ibraz etmişse, fuar sonrası Ekonomi Bakanlığı’ndan gelecek Gözlemci Raporu sonrası hiçbir belge ibraz etmeden destek alabilecek. Bireysel kapsamdaki firmaların ise her fuar için metraj ve katılımlarını tevsik etmesi yeterli olacaktır.
 
Daha ayrıntılı bilgi için:

Genelge Özeti ve Belgeler için tıklayınız. 
Karar Özeti için tıklayınız.

 
Bağlantılar: 

 
İTKİB Devlet Yardımları Şubesi 


 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.