Bülten Sıra No: 2020/4437

2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamında Yapılan İhracat Kontrolü Hakkında

01 Haziran 2020, Pazartesi

CoVID-19 salgını nedeniyle firmaların yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçilmesini teminen, 2010/6 sayılı Tebliğe ilişkin Genelgenin 23. maddesinin 2. fıkrasının ilk cümlesindeki: “Şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarı, Türkiye’den destek başvurusunda bulunulan ülkeye yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından fazla olamaz.”  hükmü bağlamında uygulanmakta olan ihracat miktarı kontrollerinin 2020 takvim yılı özelinde uygulanmaması T.C. Ticaret Bakanlığınca uygun görülmüştür.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.