Bülten Sıra No: 2018/3433

Devlet Yardımları Mevzuatlarında Yapılan Bazı Önemli Değişiklikler: Şubat-Mart 2018

30 Mart 2018, Cuma

Devlet Yardımları Mevzuatlarında Yapılan Önemli Değişiklikler

(Şubat - Mart 2018)

BİLGİ NOTU

 

A- 2010/6 Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile ilgili yenilikler:

 

 1. Başvuruların 1.4.2018 itibarı ile, E-imzalı olarak KEP üzerinden yapılması zorunluluğu düzenlenmiştir.
 2. Destek başvurusu yapan şirketler için uygulanan ihracat sorgulamasında; organik bağlı şirketler ya da aynı grup/holding şirketleri üzerinden yapılan ihracatların da performansa dahil edilebileceği düzenlenmiştir.
 3. Desteklenecek tanıtım faaliyetleri Listesine “Halkla ilişkiler (PR) ajansı ücretleri/komisyonları” eklenmiştir.
 4. 31.10.2017 tarihli Tebliğ değişikliğinde düzenlenen “İpotekli Satış (Mortgage)” yöntemiyle satın alınan birimlere ilişkin destek verilmesi hakkında düzenleme yapılmıştır. Ödeme planına uygun olarak yapılan taksit ödemeleri, yıllık kira rayici dikkate alınarak, kira ödemesi gibi desteklenecektir.
 5. Kira – tanıtım faaliyetlerinin yurt dışında yerleşik şirketler üzerinden yürütülmesi durumunda; yurt dışı şirketlerin Türkiye’de destek başvurusu şirketten önce kurulması gerekir. Eğer yurt dışı şirket daha önce kurulmuşsa, yurt için şirketle daha önceden herhangi bir ortaklığı bulunmaması şartıyla, satın alınması durumunda, yurt içi şirketten önce kurulma şartı aranmaz.
 6. İşbirliği Kuruluşları yalnızca Ofis açabilecek, yıllık 100.000 ABD Dolarına kadar destek alınabilecek
 7. Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça (ara malı) üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketlerin depo kiralama ve depolama hizmetlerinin yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar destek alabilmeleri düzenlendi.

 

B- 2017/4 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile ilgili yenilikler

 

 1. Başvuruların 1.4.2018 itibarı ile E-imzalı olarak KEP üzerinden yapılması zorunluluğu düzenlenmiştir.
 2. Milli katılım fuarları için de firmaların başvurularını KEP üzerinden ve e-imzalı belgelerle, kendi adlarına yapmaları düzenlenmiştir. Organizatörler aracılığı ile başvuru süreci kaldırılmıştır.
 3. İadeli- taahhütlü posta yolu ile eksiklik bildirimi kaldırılmıştır. KEP adresi olmayan firma başvuru da yapamayacaktır, dolayısı ile bütün eksiklik bildirimleri de KEP adresleri üzerinden yapılacaktır.
 4. Vergi Dairesi ve Sgk borçlarının re’sen sorgulanabileceği ibaresi getirilmiştir.


Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.