2009/5 Sayılı Bireysel Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Hakkında

Kimler Yararlanabilir?

2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunabilmesi için katılımcının, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonu olması gereklidir

 

Başvuru Nasıl Yapılır?

Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan ve/veya stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

 

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde  Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.

 

Desteklenen Fuarlar Hangileridir?

2009/5 Sayılı Desteklenecek Bireysel fuarlar listelerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bireysel Fuar Desteği Başvurusu için gerekli evraklara nereden ulaşabilirim?

Bireysel Fuar Desteği Başvurusu için gerekli evrak listesi ve tümbilgi ve belgeler için tıklayınız.

 

Desteklenen Harcamalar Nelerdir?

Fuarın ana organizatöründen kiralanan boş stand kirası bedeli

Stand konstrüksiyonu desteği

Ulaşım desteği

Nakliye desteği

 

Destek Oranları Nedir?

Bireysel  katılımlı fuarlarda destek oranı %50'dir. Ekonomi Bakanlığınca belirlenen Hedef Ülkelerde destek oranı  %70'tir.

Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim, yenilikçi ve ileri elektronik teknolojileri konularında üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Ege ve Uludağ Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği raporun aslı veya bir örneği, (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir),

 

Desteklenen Harcamalarda Üst Limit Nedir?

Bireysel katılımlı sektörel fuarlada yapılan harcamalar 15.000$ a kadar desteklenmetedir.Genel Ticaret Fuarlarında yapılan harcamalar 10.000$ a kadar desteklenir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Prestijli olarak belirlenen fuarlara yapılan harcamalar 50.000 $ a kadar desteklenmektedir

 

Prestijli Fuarlar Hangileridir?

2009/5 Sayılı Desteklenecek Prestijli  fuarlar listelerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Prestijli Fuarlardan Nasıl Faydalanabilirim?

Katıldığınız fuarın prestijli olarak değerlendirilebilmesi için fuar sonrası yapılan başvuru esnasında Fuarın Prestijli Olarak Değerlendirilmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

 

Bireysel Nitelikli Fuarlarda m2  Şartı Var Mıdır?

Bireysel fuar katılımlarında m2    şartı aranmamaktadır.

 

Stand Konstrüksiyon Desteği Neleri Kapsamaktadır?

Stand harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa, sandalye, sergilemeye yardımcı unsurlar gibi standın mütemmim cüz'ü olarak nitelendirilecek “stand ile ilgili harcamaları” içermekte; kayıt ücreti, güvenlik, internet, hostes, tercüman, elektrik, temizlik, buzdolabı gibi “stand ile ilgili olmayan harcamaları” içermemektedir.

 

Ulaşım Desteği Kaç Temsilci İçin Alınabilmektedir?

Bireysel Nitelikli fuar katılımlarında 50m2 'ye kadar 2 temsilcin Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir. 50 m2 üstü katılımlarda 3 temsilciye ait Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir. Prestijli fuar katılımlarında ise 5 temsil'ye kadar Gidiş-Dönüş Ekonomi sınıfı ulaşım biletleri desteklenmektedir.