EK: 3

 G İ Z L İ

 ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

 

Uluslararası Gözetim Şirketinin Ticari Unvanı

 

Faaliyet Dönemi

 

 

 

Düzenlenen

Belgenin

Sıra

Numarası

 

Düzenlenen

Belgenin

Tarihi

 

Görevlendiren (Müşteri)

 

Gözetim Konusu

Malın Tanımı

 

Gözetim Konusu

Malın G.T.İ.P.'i

 

Düzenlenen Belgenin Şirkette Muhafaza Edilen Nüshasında İmzası Bulunan Uzmanın

Adı ve Soyadı

 

Düzenlenen Belgenin Şirkette Muhafaza Edilen Nüshasında İmzası Bulunan Uzmanın

Unvanı