URGE Projesi Personel İstihdamı

2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" kapsamında yürütülmekte olan kümelenme projelerinde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile Uzman / Uzman Yrd. düzeyinde personel alınacaktır.

Genel Nitelikler:

·         En az 4 yıllık üniversite mezunu olan,

·         En az 3 yıllık ulusal ve uluslararası fon kaynaklı yürütülmesinde (tercihen tekstil ve hazırgiyim sektöründe) deneyim sahibi olan,

·         Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az B düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip, (GEREKLİLİKTİR)

·         Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (word, excel, powerpoint),

·         Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak yada en az 2 yıl tecilli olmak,

·         Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır,

 

İş Tanımı:

·         Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

·         Projenin yurtdışı pazarlama faaliyetleri olan Ticaret Heyeti, Fuar katılımı/ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda etkin rol almak

·          Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,

·         Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

·         Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı)

·         Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

·         Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

·         Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

·         Özgeçmiş

·         Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği

·         YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

·         Nüfus Cüzdanının fotokopisi

·         SGK hizmet dökümü

·         Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi örneği

·         YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

·         Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

·         Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

·         Erkek adaylardan için terhis /  tecil belgesi ,

·         Sabıka kaydı,

·         İkametgah

·         2 (iki) adet fotoğraf

 

İrtibat: tuba.sen@itkib.org.tr