Bülten Sıra No: 2018/3362

12 Şubat 2018, Pazartesi

Tunus’un Yeni Gümrük Vergi Uygulamaları Hakkında

Daha önce yapılan duyurular ile ( http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2017-3289.html ) Tunus tarafından 2018 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere MFN vergi hadlerinin yükseltildiği ve Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması eki Liste II kapsamı Türkiye menşeli ürünlerden 33, 34, 40,48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85 fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin %90’ı sınırında istisnai gümrük vergisi uygulanacağı; bu uygulamanın Ocak 2018'den itibaren iki yıl sürdürülmesinin, sonraki üç yıl eşit oranlarda kademeli olarak indirilerek kaldırılmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan konuya ilişkin bir yazıda, bahse konu düzenleme çerçevesinde Tunus tarafından ürün bazında uygulanan gümrük vergisi oranları hakkında malumat edinmek üzere İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine başvuran firmalarımızın Tunus Ticaret Müşavirliği’ne yönlendirilmesi talep edilmektedir.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.