Bülten Sıra No: 2017/3289

21 Aralık 2017, Perşembe

Tunus’un Ülkemize Karşı Gümrük Vergi Uygulaması Hakkında

TC. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

 

Tunus Ticaret Müşavirliğimizce, Tunus Ticaret Bakanlığından alınan “2018 Yılı Bütçe Kanunu” çerçevesinde, Tunus’un 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ülkemize karşı uygulayacağı gümrük vergileri bildirilmiştir.

 

Söz konusu bütçe kanununun Arapça metni ekte yer almakta olup, Aralık ayı içerisinde ayrıca Fransızca tercümesiyle birlikte Resmi Gazete’de yayımlanacağı bildirilmektedir.

 

Buna göre;

 

  • MFN hadlerinin %20’den %30’a çıkartıldığı (Kanunun 35. Maddesi, metnin 24. Sayfası) ancak, istisnai olarak aşağıda belirtilen 2 listenin bulunduğu ifade edilmektedir.

1 – 03.03 – 87.06 arası bazı ürünlerde MFN oranları %30 veya %36 olarak uygulanacaktır. (metnin 47.-49. Sayfalarında yer alan liste)

2 – Daha önce MFN oranı 0(sıfır) olan  25.24-96.20 arası  bazı ürünler için MFN oranı %15 olarak uygulanacaktır. (metnin 50. Sayfasından son sayfasına kadar)

 

Bunlara ilaveten, söz konusu Bütçe Kanunu’nun 36. Maddesi çerçevesinde, Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması’nın 17. Maddesine istinaden; ülkemiz menşeli bir grup üründe sağladığı tavizleri geçici süreyle askıya almıştır.

 

Bu çerçevede, Türkiye menşeli ithalatın %11,7’sine tekabül edecek şekilde STA’nın 2 sayılı Listesi’nde yer alan 12 adet fasılda (33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85) 2018-2019 yılları için MFN hadlerinin %90’ı oranında gümrük vergisi uygulanacağı ve hesaplanacak verginin müteakiben yıllık oranda 1/3 oranında azaltılarak 2022 itibariyle sıfıra indirileceği bildirilmektedir.

 

Ayrıca, MFN bazlı artış nedeniyle Türkiye’ye uygulanacak gümrük vergilerinin %20 seviyesinin üzerine çıkması durumunda, STA’da yer alan indirime esas temel oranlar aşılamayacağından, azami %20 gümrük vergisinin uygulanacağı belirtilmektedir.

 

Ek için tıklayınız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.