Bülten Sıra No: 2023/5921

TSE – Sektörel Standartların Gözden Geçirilmesi Hk.

06 Aralık 2023, Çarşamba

Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) alınan bir yazıda, Uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standartların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği belirtilmekte; TSE tarafından hazırlanmış olan ve 2019 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatıldığı belirtilmektedir.

Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak ve Türk standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla Türk Standartlarının ilgili sektörlerin paydaşlarınca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında, sektörel bazda sınıflandırılmış ve aşağıda listesi bulunan standartlarla ilgili revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesine yönelik görüş ve önerilerin ekte iletilen oy formunun her standart için ayrı ayrı olacak şekilde doldurularak ihkibarge@itkib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Sektörel Standartlara Ulaşabilmek için Lütfen Tıklayınız: Standard Arama (tse.org.tr) (Açılan sayfada listelenen standartlar arasından “TK-19: Tekstil Teknik Komitesi” seçilmelidir.)

Ek:

1. Standartlar Listesi

2. Oy FormuBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.