Bülten Sıra No: 2023/5818

Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler Hk.

11 Ağustos 2023, Cuma

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Sarp Sınır Kapısı, karayolu taşımacılığında Türkiye'nin Gürcistan'a açılan en büyük kapısı olmakla beraber, yaya yolcu bakımından da dünyanın 2 inci büyük sınır kapısıdır. Ticari eşya ve insan kaçaklığının önlenmesi misyonu ve vizyonu doğrultusunda özverili bir şekilde hizmet ifa ettiğimiz Sarp Sınır Kapısında, yasal ticaretin kolaylaştırılması ve hızlandırılması gümrük personelimizce de önemli bir görev olarak addedilmektedir.

Sarp Sınır Kapısında hem giriş hem de çıkış yönünde evrak eksikliğinden ötürü ticari taşıtların bekleme yaparak gümrük sahasını tıkamaması elzemdir. Bu kapsamda ihracatçılarımızın;

  • Gümrük sahamızı kullanarak yurt dışına çıkış yapacak olan ticari taşıtların Gürcistan'dan tekrar sahamıza geri dönüş yapmaması için sürücülerinin yeni tip ehliyet/kimliklerin ve yanıcı yük taşıyorsa ADR (yanıcı) ehliyetini yanında bulundurması, geçiş belgelerinin (dozvola ve Ubak), Rusya’ya uygulan ekonomik yaptırımlar kapsamındaki eşyalar için elektronik ortamda teyit alınabilen menşe sertifikaları ile GTİP kodu bulunan CMR veya ticari faturaların (herhangi birinde GTİP kodu bulunması yeterli) mutlak suretle Gürcistan gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere transit beyannamesine eklenmesi,
  • Gümrük sahamızı kullanarak Ülkemize giriş yapacak ticari taşıtların ise sürücülerinin vekaletnamelerin ve trafik sigortalarını yanında bulundurmaları, NCTS/TIR Takip Programında ön beyan yapılmadan, taşıtın nevine göre özel yük taşıma belgesi olmadan ya da eksik evrakla (geçiş belgesi, yetersiz teminat, bitki ve sağlık sertifikası vb.) ülkemize giriş yapılmaması konusunda gereken özeni göstermesi beklenmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu eksik evrakın TIR parklarında tamamlaması hususlarını içeren ve örnek broşürlere ekten ulaşılabilmektedir.

Ek: 

1- Giriş Broşürü

2- Çıkış BroşürüBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.