Bülten Sıra No: 2023/5817

Sektör Kampüste Programı Hk.

11 Ağustos 2023, Cuma

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 bahar yarıyılında “Sektör Kampüste Programı” geliştirilmiş olduğu belirtilerek, söz konusu program çalışma alanları doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek için firmalar tarafından üniversitelerde açılan kredili dersleri kapsamakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Ek-1’de yer alan Sektör Kampüste bilgi notunda belirtildiği üzere belirlenen üniversitelerde açılan MTH kodlu kredili dersler, alanında öncü şirket uzmanları tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurmuş olduğu Milli Teknoloji Akademisi üzerinden çevrimiçi olarak verildiği belirtilmektedir.

Bu minvalde, firmalarda doktora derecesine sahip personele üniversitelerde görevlendirme yapılarak ders verme imkânı sağlandığı, böylece sektörün üniversite programlarına daha yakından dâhil olmasını sağlayarak, öğrencilerin gerçek dünya tecrübesine erişimini artırmak ve endüstri ile akademi arasında güçlü bir ilişki kurmak amaçlandığı ifade edilmektedir.

2023-2024 güz yarıyılı ile devam edecek olan Sektör Kampüste Programı ulusal ölçekte geniş bir alana yayılarak faaliyetine devam edecek olup, program kapsamında firma ve üniversite iş birliklerinin artırılması hedeflendiği bilgisi verilmektedir. 20 firma iş birliği ile başlatılan programda, paydaş sayısının her dönem artırılarak ülkemizdeki her bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatı boyunca aldığı kredilerin en az %20'sinin sektör kampüste programı kapsamında yer alan derslerden olması amaçlandığı ifade edilmektedir.

Ek:

  1. Sektör Kampüste Bilgi Notu
  2. Sektör Kampüste Programı Ders Açma Formu


Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.