Bülten Sıra No: 2020/4199

15 Ocak 2020, Çarşamba

Helal Akreditasyon Tebliğ Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Helal Akreditasyon Kurumu Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıda, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin on beşinci bölümü hükümleri çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) kurulduğu ve HAK'ın temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla Kurum görev ve iştigal alanı çerçevesinde alt mevzuat çalışmalarına devam edildiği ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, 16 Ekim 2019 tarihli ve 30920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik" kapsamında hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan "Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine ilişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı"na ilişkin uygulamaya esas alınmak üzere görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu hususu da ayrıca belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve adı geçen Kuruma iletilmek üzere anılan Tebliğ’e ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte yer alan form ile beraber 24 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

 

Ek: Görüş Formu (1 sayfa)

       Tebliğ Taslağı (5 sayfa)Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.