Bülten Sıra No: 2020/4198

15 Ocak 2020, Çarşamba

2020 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılması Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 9. maddesinin 9. fıkrasının "Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir." hükmünü amir olduğu ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, 2019 yılı geçiş belgelerinin GEBOS sistemi üzerinden kontrol edildiği ve geçerliliği 31.1.2020 tarihine kadar olan 2019 yılına ait geçiş belgelerinin âtıl kalmaması gerektiği bildirilerek, bahse konu geçiş belgelerinde tasarruf sağlanması amacıyla;

- 2020 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,

- Bahsi geçen ülkelere ait 2019 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2020 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,

- Halihazırda 2019 yılı kotası tükenmiş olan geçiş belgelerinin dağıtımında 1.1.2020 tarihinin baz alınması,

- Henüz temin edilemeyen 2020 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2019 yılı geçiş belgesi verilmesi,

hususları belirtilmektedir.

 

Ek: Liste (3 sayfa) için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.