Bülten Sıra No: 2019/3907

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında

20 Haziran 2019, Perşembe

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığınca “2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında Genel Sekreterliğimize iletilen talimat aşağıdaki gibidir:

  • Yabancı menşeli olsalar da, Türkiye’de yerleşik belgelendirme kuruluşlarının, 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’in 8 inci maddesinin 19 uncu fıkrasında yer alan istisnalara dahil olmadığı ve dolayısıyla “Türkiye’de yerleşik kişi” olarak kabul edilecekleri,
  • 13.09.2018 tarihinden önce, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşmelerde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz üzerinden ve dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekleri,
  • 13.09.2018-13.10.2018 tarihleri arasında, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği,
  • 13.10.2018 tarihinden sonra ise Türkiye’de yerleşik kişilerin sözleşmelerini Türk parası üzerinden yapmaları gerektiği,

hususları bildirilmiştir.

Firmalarımızca ilgili karar kapsamında gerçekleştirilecek destek başvurularında, yukarıda yer alan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.