Bülten Sıra No: 2018/3614

Çin Menşeli 5603.14 GTİP’li Dokunmamış Mensucatlarda İthalatta Dampinge Karşı Kesin Önlem

16 Ekim 2018, Salı

Bugün tarihli (16.10.2018) Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/9 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Çin’den ithal edilen 5603.14 GTİP’li dokunmamış mensucatlara yönelik olarak dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe girmiştir. Söz konusu önlem miktarı aşağıdaki tabloda görülebilir:

 

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg)

5603.14

Yalnız poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucatlar

Çin Halk Cumhuriyeti

1,9

 

 

 

               İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.