Bülten Sıra No: 2018/3384

22 Şubat 2018, Perşembe

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı

TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı’nın, Bakanlık internet sitesi üzerinde https://www.tarim.gov.tr/GKGM/Duyuru/322 adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ek-2’de yer alan forma işlenerek, en geç 16.03.2018 tarihine kadar elektronik ortamda kamil.eren@tarim.gov.tr ve melahat.calik@tarim.gov.tr adreslerine, yazılı olarak ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.