Bülten Sıra No: 2018/3381

21 Şubat 2018, Çarşamba

Helal Pazarında Karşılaşılan Sorunlar Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; küresel düzeyde helal ürün ticaretinin artması, farklı helal standartlarının ve belgelendirme sistemlerinin uluslararası ticaret üzerinde yarattığı engellerin belirginleşmesine yol açtığı, bu durumun helal ürünlerde ortak bir standardın oluşturulması ve belgelerin karşılıklı tanınmasına yönelik düzenlemelerin kabulü gerekliliğini daha da görünür kıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizin bu alandaki en temel girişiminin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında kurulan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) olduğu ve dünya genelinde yaygın helal ürün standartlarının ve bu alanda devletlerarası akreditasyona dayanan güvenilir bir belgelendirme sisteminin tesisine yönelik çalışmaların SMIIC bünyesinde gerçekleştirildiği; söz konusu çalışmalar kapsamında, ülkemizde helal akreditasyonu konusunda faaliyette bulunmak, başta SMIIC olmak üzere uluslararası platformlarda helal akreditasyonu konusunda ülkemizi temsil etmek ve bu alanda yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurulmasını teminen hazırlanan “Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un 18 Kasım 2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği de ayrıca belirtilmiştir.

 Bu bağlamda; 

1.İhracatçılarımızın helal alanında sorun yaşadığı ülkeler,

2.Karşılaşılan sorunların niteliği,

3.Ülkemizdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınan helal belgelerinin dış pazarlarda geçerliliği ve tanınırlığı,

gibi hususlarda bilgi temin edilmesi ve ihracatçılarımızın talep ve beklentilerinin öğrenilmesinin önem arz etmesinden hareketle, yukarıda belirtilen üç hususa dair talep ve beklentilerinizi içeren görüş formlarının 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitirimine kadar, konfeksiyonarge@itkib.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.