Bülten Sıra No: 2018/3375

16 Şubat 2018, Cuma

Slovakya Üzerinden İnternet Dolandırıcılığı Hakkında

T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda;

Bratislava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Türkiye’deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda, Internet dolandırıcıları tarafından Slovakya’da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek firmalarımızın ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya’daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmalarımızın maddi kayba uğradıkları ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, firmalarımızın Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerde sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurmaması, mutlaka ilgili firmayla ve/veya bankayla temasa geçilerek teyit etmesi bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşımaktadır.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.